Vi vill växa

Vi vill växa har fötts i rörelsen mot Målbild 2010 och equmenias handlingsplan och är ett uttryck för en längtan av växt, dels kvalitativ men också kvantitativt.

Målen med Vi vill växa är
att Missionskyrkans församlingar och SMU:s föreningar på befintliga och nya platser

· växer genom att antalet nya medlemmar ökar är växtpplatser för trons liv, fördjupning och tjänst
· har tillräckliga resurser för att utföra sitt missionsuppdrag

Läs mer (pdf 72kB) >


Rapport från samordningsgruppen
för Vi Vill Växa pdf 1,5 MB »

Kan beställas från
Gummenssons Bok & Musik»

Svenska Missionskyrkan