Omvänd

”Det var en lång process med mycket funderande och tvivel, men det var en lättnad och befrielse den dagen jag tog beslutet…”

”Allt förändrades den där lägerkvällen för 15 år sedan, jag minns det som igår. En obeskrivlig värme strömmade genom kroppen och jag förstod att det finns en Gud som älskar mig…”

”Min dotter kom hem och berättade att hon fått nya kompisar i kyrkan. Jag var väldigt skeptisk till en början, men hon trivdes ju… Sen lärde jag känna fler och fler i församlingen och nu förstår jag inte hur jag tidigare kunde klara mig utan dem…”

Berättelserna är många – hur såg din omvändelse ut?

För satsningen Vi Vill Växa finns en styrgrupp som träffas och pratar om hur vi i hela friden kan få en växande Missionskyrka och SMU. Vid sammanträdet den 20 maj 2008 handlade en del av samtalet om omvändelse. Vi tycker att det borde vara något vi pratar mycket om i våra kyrkor. Vet du hur dina vänners omvändelse såg ut? Hur kan ni i er församling hjälpa era grannar och kompisar till en personlig tro? Hur blir de som söker eller nyligen blivit omvända mottagna i er församling? Blir de unga i SMU utmanade till omvändelse och välkomnade till församlingsgemenskap?

För att detta ska vara möjligt måste vi också på allvar fundera över vår egen omvändelse. Har du nyligen lyssnat på vad Jesus vill säga till dig? Finns det saker i ditt liv du behöver förändra för att vara en helhjärtad lärjunge? Låt dig inspireras av Jesus så att du också kan inspirera andra.

Är inte det här egentligen något av det viktigaste vi har att prata om? När du nästa gång möts i din församling – på kyrkkaffet, i hemgruppen, i kören, i SMU-ledargruppen, i städgruppen eller i styrelsen – ta modet och för frågan om omvändelse på tal. Ja, kanske blir det lite läskigare, för samtalet kommer troligtvis att handla om våra innersta känslor, vårt tvivel, vår längtan och vår kärlek till de människor som står oss närmast. Men jag tror att du vågar och jag tror också att det är nödvändigt för att vår kyrka ska växa. Gud välsigne dig!

Jakob Sandin
ledamot i styrgruppen för Vi Vill Växa 
SMU-konsulent i Mellansvenska distriktet

För förslag på samtalsfrågor och övningar 
vill jag rekommendera inutis ”kokbok” > 


Rapport från samordningsgruppen
för Vi Vill Växa pdf 1,5 MB »

Kan beställas från
Gummenssons Bok & Musik»

Svenska Missionskyrkan