Vad hjärtat är fullt av…

Vad är hjärtat fyllt av? I helgen 15 - 17 januari möttes drygt 180 förtroendevalda, anställda och övriga intresserade till en Vi Vill Växa - konferens i Linköpings missionskyrka.

Temat för dagarna var "Vad hjärtat är fyllt av...". Det visade sig vara en hel del - det fanns mycket att samtala om och inspireras av, och det blev intensiva dagar i Linköping. Och berörande!

Deltagarna tog i seminarier del av positiva exempel från olika håll. Bibelstudier av Johnny Jonsson gav ytterligare inspiration, liksom gudstjänster och storsamlingar.  Allt bars av den grundton som gick igenom konferensen - "vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört (Apg 4:20).

De livsnära samtalen gav luft för en längtan som fanns hos många, att få samtala om tro och nära frågor i ett innerligare sammanhang.

Bönen och förhoppningen är att konferensen sin fortsättning i de församlingar som fanns representerade genom deltagarna.

Den konferens som equmenia skulle hållit parallellt blev tyvärr inte av, men det fanns ändå en viss spridning i åldrarna på deltagarna.

Detta var andra gången Linköpings Missionskyrka stod som värd för en Vi Vill Växa-konferens. Den förra ägde rum i januari 2008.

Text och foto
Michael Andersson

 


I ett seminarium gavs prov på hur Motala Kristna kulturcenter arbetar med drama, teater och dans för att nå nya grupper.


Paul Enlund, pastor i Stuvsta Missionsförsamling i Huddinge, berättade om hur man målmedvetet satsat på bland annat friskvårdsaktiviteter för de lite äldre i församlingen.

 


Rapport från samordningsgruppen
för Vi Vill Växa pdf 1,5 MB »

Kan beställas från
Gummenssons Bok & Musik»

Svenska Missionskyrkan