Vänförsamlingspaketet

- med ny folder om missionsengagemang och vänförsamlingskontakter!

Under 2010 sändes till ett antal församlingar en enkät om församlingarnas missionsengagemang och vänförsamlingskontakter. En omfattande rapport med tillhörande handlingar sammanställdes sedan. Rapporten har redan en tid funnits här på hemsidan, nu en lätt reviderad version.

Här är de dokument som ingår i "Vänförsamlingspaketet" och finns att hämta på hemsidan alternativt beställa från internationella enheten.

 

• Folder: "Jag kallar er vänner", producerad maj 2011.

• Övriga handlingar som hör till Rapporten

• I: Enkät 2010

• II: Församlingsregister över församlingar som deltagit i enkäten

• III: Förteckning/sammanställningar över missions- och vänförsamlingskontakter, församlingsmissionärer, önskemål om nya kontakter mm (under revidering/komplettering)

• IV: Världskarta med Missionskyrkans kontaktländer inprickade

• V:1 Förslag till vänförsamlingsavtal, reviderat maj 2011

• V:2 Exempel på avtal/överenskommelse som skrivits mellan vänförsamlingar

• VI: Exempel på målbeskrivning för församlings internationella arbete

Beställa material
Kontakta Ingrid Eek på Missionskyrkans internationella enhet: 08-674 07 56, ingrid.eek@missionskyrkan.se

Information, idéer, frågor:
Kontakta Tomas Hammar, tomas.hammar@missionskyrkan.se, 0730-48 24 05, eller Krister Gunnarsson, krister.gunnarsson@missionskyrkan.se, 070-693 37 72, båda finns på internationella enheten.

 

Avtalsförslag för vänförsamlingar (rev 2011) »

Rapport: Enkät om missionsengagemang och vänförsamlingskontakter i den lokala församlingen (rev maj 2011)» 


Vad gör vi tillsammans i Missionskyrkan?
- affisch med exempel på Missionskyrkans arbete, hämtat ur verksamhetsplanen 2010/11
Ladda ner »

Vill du veta senaste nytt från Missionskyrkans systerkyrkor och organisationer?

Klicka på land/region nedan:
- Costa Rica
- Demokratiska Rep Kongo
- Ecuador
- Europa
- Indien
- Japan
- Kina
- Mellanöstern
- Nicaragua
- Pakistan
- Republiken Kongo

Kyrkornas Världsråd

Svenska Missionskyrkan