Etikregler för katastrofarbete

Svenska Missionskyrkan arbetar efter samma etiska regler för katastrofarbete som Rödakorset. Reglerna har följande huvudpunkter och finns att läsa på Rödakorsets hemsida.

·
Den humanitära principen måste sättas först.

· Bistånd skall enbart bedömas efter faktiska behov.

· Bistånd skall inte användas som plattform för politisk eller religiös propaganda.

· Vi får inte bli redskap för regeringars politik.

· Vi skall respektera kulturer och sedvänjor.

· Vi skall försöka bygga katastrofhjälpen på lokala resurser.

· De hjälpbehövande skall deltaga i administration och ledning.

· Hjälpinsatser måste sikta på att minska sårbarheten i framtiden utöver att tillfredsställa de omedelbara behoven.

· Vi är ansvariga mot de hjälpbehövande såväl som mot bidragsgivarna.

· I vår information och i våra mediekampanjer skall vi skildra de katastrofdrabbade som människor med värdighet och inte som hjälplösa offer.

Etikregler för katastrofarbete har arbetats fram av Caritas Internationalis, Internationella rödakors- och rödahalvmåne-federationen, Rädda Barnen-alliansen, Lutherska Världsförbundet, Oxfam, Kyrkornas Världsråd samt Internationella rödakorskommittén (ICRC).

Etikregler i katastrofarbete försöker slå vakt om ett förhållningssätt i katastrofarbete. Reglerna handlar inte om hur man beräknar matransoner eller sätter upp flyktingläger eller annat rent praktiskt arbete.

Etikreglerna har skapats för att upprätthålla en hög nivå av självständighet, effektivitet och inflytande, som Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och andra katastrofhjälpsorganisationer strävar efter att uppnå.

I januari 1997 hade Etikregler i katastrofarbete antagits av 91 biståndsorganisationer. I händelse av väpnad konflikt kommer Etikregler i katastrofarbete att tolkas och tillämpas på ett sätt som inte strider mot internationell humanitär rätt.

Reglerna i sin helhet översatta till svenska
finns på Röda korsets hemsida >
 

  

 

Låga omkostnader för administration gör att ditt bidrag gör större nytta. Svenska Missionskyrkan har 90-konto, vilket innebär att vi redovisar till Svensk Insamlingskontroll.


Klicka här för att läsa
mer om Svensk insamlingskontroll >
 Ge en gåva via vår  betalkortstjänst >

     
     

Vad gör vi tillsammans i Missionskyrkan?
- affisch med exempel på Missionskyrkans arbete, hämtat ur verksamhetsplanen 2010/11
Ladda ner »

Vill du veta senaste nytt från Missionskyrkans systerkyrkor och organisationer?

Klicka på land/region nedan:
- Costa Rica
- Demokratiska Rep Kongo
- Ecuador
- Europa
- Indien
- Japan
- Kina
- Mellanöstern
- Nicaragua
- Pakistan
- Republiken Kongo

Kyrkornas Världsråd

Svenska Missionskyrkan