Från 1800-talet till 2000-talet

Svenska Missionskyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet), som bildades 1878, växte fram ur den nyevangeliska väckelsen på 1800-talet. Fria församlingar och missionsföreningar  samlades för en gemensam missionsuppgift i Sverige och i andra länder.

En av anledningarna till att Missionskyrkan bildades var visionen om att föra ut Guds ord till alla folk i världen - att missionera. Missionen innebar inte bara försök att omvända människor till kristen tro. Missionärerna tog också på sig ett stort ansvar för människors levnadsstandard genom utbildning och hälsovård.

År 1879 sändes den första missionären till Finland. 1880 avskildes missionärer till Lappland för arbete bland samerna, till Ryssland och till Kongo. Åren som följde utvidgades missionsarbetet till ytterligare områden: 1886 till Alaska, 1887 till Nordafrika, 1890 till Kina, 1893 till Ostturkestan, 1909 till Franska Kongo, 1940 till Indien och 1949 till Japan.


Mission - solidaritet och samarbete

Under de senaste decennierna har Svenska Missionskyrkan påbörjat samarbete med redan existerande kyrkor, 1971 i Ecuador, 1979 i Pakistan, 1991 i Nicaragua. Under de senaste åren kyrkosamarbete återupptagits med Kina, Estland och Ryssland. I Mellanöstern arbetar Svenska Missionskyrkan sedan några år genom ekumeniska organ. Det långa engagemanget och kontinuiteten har varit kännetecknande för arbetet genom åren.

Samarbetet består bland annat i evangelisation, bistånds- och utvecklings-arbete, ledarutbildning och hälsovård - ofta med ekonomiskt stöd av biståndsorganet Sida.


Läs mer om Svenska Missionskyrkans historia >

 År 2003 bytte Svenska Missions-förbundet namn till Svenska Missionskyrkan. Namnbytet sammanföll med samfundets 125-årsjubileum.


Vad gör vi tillsammans i Missionskyrkan?
- affisch med exempel på Missionskyrkans arbete, hämtat ur verksamhetsplanen 2010/11
Ladda ner »

Vill du veta senaste nytt från Missionskyrkans systerkyrkor och organisationer?

Klicka på land/region nedan:
- Costa Rica
- Demokratiska Rep Kongo
- Ecuador
- Europa
- Indien
- Japan
- Kina
- Mellanöstern
- Nicaragua
- Pakistan
- Republiken Kongo

Kyrkornas Världsråd

Svenska Missionskyrkan