Allas uppdrag - någras sändning

I Svenska Missionskyrkan finns en grundläggande syn att alla kristna är bärare av uppgiften att vittna om sin tro och tjäna sina medmänniskor. För att stärka allas uppdrag kallas några till särskilda tjänster som pastor och diakon eller till sändning som missionsarbetare.

Historiskt har missionärernas kallelse och gärning varit avgörande för det missionsarbete som Svenska Missionskyrkan bedrivit. Missionären gick in i en kallelse med livslång tjänst som målsättning. Det livslånga engagemanget har haft en avgörande betydelse för kyrkans möjlighet att etablera och bedriva ett arbete som genuint möter viktiga behov i landet som missionären verkade i.

De förändringar som skett med bland annat ett nytt sätt att samarbeta med andra kyrkor ledde fram till att de livslånga missionärsinsatserna kompletterades med korttidsarbetare, ofta knutna till ett speciellt projekt eller med en särskild efterfrågad specialistkompetens.

Det finns ett fortsatt behov av missionsarbetare, både för längre uppdrag och för kortare perioder. Missionsarbetare behövs till tjänst i samarbete med en annan kyrka eller för att arbeta i nya områden, utsända av Svenska Missionskyrkan. Därför söker vi missionärer eller volontärer. För att komma ifråga skall du ha en yrkesutbildning.

Missionskyrkan och SMU skickar ut volontärer.Vad gör vi tillsammans i Missionskyrkan?
- affisch med exempel på Missionskyrkans arbete, hämtat ur verksamhetsplanen 2010/11
Ladda ner »

Vill du veta senaste nytt från Missionskyrkans systerkyrkor och organisationer?

Klicka på land/region nedan:
- Costa Rica
- Demokratiska Rep Kongo
- Ecuador
- Europa
- Indien
- Japan
- Kina
- Mellanöstern
- Nicaragua
- Pakistan
- Republiken Kongo

Kyrkornas Världsråd

Svenska Missionskyrkan