Utbildning och folkbildning

Svenska Missionskyrkan bedriver ett omfattande bildningsarbete i kyrka och samhälle genom folkhögskolor i Härnösand, Lidingö, Karlskoga och Jönköping och genom Teologiska Högskolan (THS) i Stockholm.

Svenska Missionskyrkans folkhögskolor är en viktig arena för demokrati och en mötesplats i kultur- och livsåskådningsfrågor. Arbetet vid folkhögskolorna sker såväl genom allmänna kompetenshöjande utbildningar som special- och yrkesutbildningar. Folkhögskolorna har ock-så en omfattande verksamhet riktad mot kyrka och församling i form av lekmannautbildning, yrkesutbildning  och fortbildning.

Teologiska Högskolan (THS) ger bland annat teologisk utbildning på akademisk nivå samt högskoleutbildning inom området Mänskliga rättigheter.  Där bedrivs också ett omfattande forskningsarbete. Vid THS utbildas bland annat pastorer för tjänst inom Svenska Missionskyrkan.

Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum (UCL) på Lidingö är ett nav för lärande och utveckling med kurser och utbildningar riktade mot kyrka och samhälle.

På TEOLOGISKA HÖGSKOLAN, STOCKHOLM (THS)
läser den som vill bli pastor eller som vill läsa teologi av andra skäl. Man kan även läsa MR-programmet om man vill arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter och demokrati.
www.ths.se
Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma
08-564 357 00

På LIDINGÖ FOLKHÖGSKOLA
läser den som vill bli fritidsledare eller diakon. Där finns också en allmän linje, Livsverkstan samt MUL - en utbildning för den som vill arbeta med mission eller biståndsarbete.
www.lidingo.fhsk.se
Kottlavägen 116, 181 41 Lidingö.
08-636 23 00


Kallelsedagar 2012 

Den 16-17 mars 2012 är det Öppet Hus och Kallelsedagar på Teologiska högskolan, Stockholm (THS). Medverkar gör bland annat Linnéa Lidskog och Christer Daelander.

 
Ladda hem foldern »www.blipastor.nu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Missionskyrkan