Teamevangelisation

Svenska Missionskyrkan och equmenia samverkar med Teamevangelisation, TE, framförallt med nyårs- och påskfestivaler för ungdomar och med utbildning. TE är en fristående förening med egen styrelse och ekonomisk förvaltning. Arbetet har en ekumenisk inriktning.

Målen för Teamevangelisation är
· att ge ökad bibelkunskap.
· att ge hjälp till fördjupad gemenskap med Jesus Kristus.
· att medverka till större engagemang, ansvar och utrustning för aktivt kristet arbete.
· att inspirera och uppmuntra de lokala församlingar.

Områden för samverkan
· TE :s evangelisationskurs är en samverkans kurs med Utbildningscentrum, Lidingö.
· Pionjärteam för Sverige.
· Evangelisationsteam i samverkan med systerkyrkor.
· Resurspersoner för samverkansarrangemang med Svenska Missionskyrkan, equmenia och TE, bland annat i konferensen Framtidens evangelister.
· Ömsesidig information om arrangemang
, utbildning med mera.

Svenska Missionskyrkan bidrar med 10% av lönesumman för en TE-pastor. Missionskyrkan och equmenia har en representant i TE:s styrelse. Nationella missionssekreteraren möter årligen TE: s ledning för att följa upp och utvärdera samverkansavtalet.

Mer information om Teamevangelisation, läger med mera på www.teamevangelisation.com

 

 

 

     
     

Svenska Missionskyrkan