Svenska Missionskyrkans Musikkårer

Svenska Missionskyrkans Musikkårer, SMM, är en intresseorganisation för blåsargrupper och musikkårer verksamma främst inom Svenska Missionskyrkan och Svenska Alliansmissionen. SMM har 55 medlemsorkestrar, med totalt cirka 1100 musikanter.

SMMs uppgift är att stödja och inspirera medlemskårer, musikanter och ledare i deras verksamhet. Detta sker bland annat genom kursverksamhet, hemsidan, tidningen SMM-nytt, medlemsinformation och tillgång till notbibliotek.

SMM har en deltidsanställd musikkonsulent, Berit Palmquist, och del i sekreterartjänst – men det mesta av SMMs arbete sker på ideell basis.

SMMs hemsida
www.smm.nu

Mer information
Berit Palmquist
berit.palmquist@missionskyrkan.se
0560-121 68
0703-44 45 68

 

 

 


Svenska Missionskyrkan