Brukssånger

Svenska Missionskyrkan ger ut ett abonnemang under namnet Brukssånger.

Varje år kommer 20 sånger, fördelade på två utskick. Sångerna ges ut som lösblad och är tänkta att följa kyrkoåret och årstiderna.

Det här är också en möjlighet för den som har opublicerade sånger hemma i byrålådan att på ett enkelt sätt kunna sprida goda sånger till fler.

Dessutom är det ett försök att göra det lätt att med tillstånd och gott samvete kunna kopiera sånger.


För mer information och anmälan, gå till www.brukssanger.se

 

 


Svenska Missionskyrkan