Sång & musik

Kristen sång- och musikverksamhet räknar sina rötter till Gamla testamentets psalmer med harpa och cymbaler. Inom Svenska Missionskyrkan finns ett stort och rikt musikliv. Det finns församlingskörer och musikkårer med över hundra års obruten verksamhet. Varje söndag medverkar tusentals sångare och musiker, både amatörer och professionella, i gudstjänster runt om i landet.

Körsångarna är organiserade i Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS), som arrangerar körhelger och kurser.

Orkestrarna är organiserade i Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM), också det en organisation som ser kursverksamheten som mycket viktig. 

Lust att leda är ett samverkansprojekt som syftar till att inspirera och utbilda nya kör- och musikkårsledare.

Musikkonsulenter är Berit Palmquist och Lena Wohlfeil. Det arbetar bl a för att hålla inspirationen levande och öka kunskapen hos ledare och utövare.

Mer information:
Konsulent för [SMM] berit.palmquist@missionskyrkan.se

Konsulent för [SMS] lena.wohlfeil@missionskyrkan.se

 

Svenska Missionskyrkan