Mångfald och religionsmöten

Missionskyrkan har en ny arbetsgrupp med uppgift att vara en resurs för teologisk reflektion och idéutveckling kring frågor om mångfald och religionsmöten.

Globalisering, migration och andra faktorer har under de senaste årtiondena fört samman människor med olika kulturell och religiös tradition. Vad kan det betyda för den lokala församlingen? Vad ska vi tro om andras tro? Hur stödjer vi fristående etniska församlingars utveckling i våra sammanhang? Detta är bara några få exempel på betydelsefulla frågor att reflektera kring.

I uppgiften ingår bland annat att

• sammanställa och analysera erfarenheter kring frågor om mångfald och religionsmöten genom:
  - Att ta del av lokala församlingars erfarenheter
  - Ekumeniska organ nationellt och internationellt
  - Kontakter med andra kyrkor nationellt och internationellt
  -Kontakt med företrädare för andra aktörer i samhället inom gruppens område

• föreslå åtgärder som ökar medvetenheten och svarar mot behoven kring frågor om mångfald och religionsmöten i Svenska Missionskyrkan lokalt, nationellt och internationellt

• anordna seminarier, studiebesök och studieresor


Idégruppen består för närvarande av Anette Brandt, Torbjörn Bådagård, Emanuel Furbacken, Pär Götefelt, Sven Halvardson samt Inga Johansson

Hör gärna av er till någon av oss.


Här nedan samlar vi tankar och material om "Mångfald och religionsmöte"


Mångfald och religionsmöte

 

NU PÅ SVENSKA!
”Kristet vittnesbörd i en 
mångreligiös värld”
 - Global uppförandekod för mission 
utgiven av Kyrkornas världsråd, Påvliga 
rådet för interreligiös dialog och Evangeliska 
världsalliansen 
Vi lever i en mångkulturell 
och mångreligiös värld där 
vi dagligen möter människor från olika delar av världen och med olika tro. Nu 
finns en global rekommendation för världens kyrkor 
i mötet med människor av 
annan tro än vår egen. Studera den gärna i er församling. Se även www.skr.org.

NU PÅ SVENSKA!

”Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld” 
- Global uppförandekod för mission utgiven av Kyrkornas världsråd, Påvliga rådet för interreligiös dialog och Evangeliska världsalliansen 

Vi lever i en mångkulturell och mångreligiös värld där vi dagligen möter människor från olika delar av världen och med olika tro. Nu finns en global rekommendation för världens kyrkor i mötet med människor av annan tro än vår egen. Studera den gärna i er församling. Se även www.skr.org.

Materialet som PDF >

Svenska Missionskyrkan