Kyrka - polis i samverkan

Arbetets huvudinriktning är att tillsammans inom de 21 polismyndigheterna i landet arbeta med personalstöd på organisations-, grupp- och individnivå samt att delta vid utbildningstillfällen. Arbetet utförs av pastorer och diakoner som är vidareutbildade inom Kyrka-Polis i samverkan.

I samverkan med lokala nätverk av pastorer, diakoner och representanter från andra trosinriktningar finns medarbetare som exempelvis kan ge stöd vid lämnande av dödsbud eller medverka vid andra speciella händelser där kyrkan kan hjälpa allmänheten.

Arbetet leds av en styrgrupp bestående av representanter från Rikspolisstyrelsen, Svenska Missionskyrkan, Svenska Kyrkan och Katolska Kyrkan. Styrgruppen ansvarar för de övergripande strukturerna för arbetet, samt för att förankra detta i kyrkorna och samfunden, samt inom Polisen.

Till sin hjälp har man en arbetsgrupp, bestående av representanter från Rikspolisstyrelsen, Polisförbundet, Statsanställdas förbund inom Polisen, Svenska kyrkan, Missionskyrkan, Katolska kyrkan, samt en representant från det nationella nätverket av aktiva diakoner, präster och pastorer som samverkar med Polisen på sin hemort. Denna arbetsgrupp anordnar nätverksträffar, grundutbildning och vidareutbildning i samtalsstöd.

Kyrka – Polis i samverkan startade i slutet av 80-talet på initiativ av Sveriges Kristna Råd, SKR. Sedan 2002 har SKR ett avtal med Svenska Missionskyrkan, Svenska Kyrkan och Katolska Kyrkan.  Målet är att utveckla arbetet inom Sverige så att det kan växa och bli rikstäckande. Avtalet är jämförbart med det som finns för arbetet med kyrka-arbetsliv, som SKR har med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan.

Svenska Missionskyrkans representant är Göran Bjerhem.

Mer information
Göran Bjerhem, Svenska Missionskyrkan goran.bjerhem@missionskyrkan.se
070-710 30 53

Ladda hem foldern »

Lathund för Trossamfunden för inledning av lokal samverkan Kyrka-Polis
Läs mer »

Policy och riktlinjer för samarbetet Kyrka – Polis
Läs mer »

Svenska Missionskyrkan