Kyrka - handikapp

Roland Ernebro är pastor och anställd på Missionskyrkans nationella enhet. Roland arbetar med frågor som rör gudsbild, människosyn, självbild samt bemötande och funktionshinder

Vid församlingsbesök kan han
• Predika i gudstjänster
• Medverka i konfirmandgrupper och övriga SMU-grupper
• Tala för styrelser, ungdomsråd, andra ledargrupper och RPG-samlingar
• Vara behjälplig vid samhällskontakter: t.ex brukare och assistent

Exempel på rubriker
• Gudsbild och människosyn, ett studium om skapelsens mångfald
• Som du fast lite annorlunda (för nying och scout)
• En riktig cp,  (för tonår)
• Assistent och brukare – vilken relation?!
• Kan Gud kalla vem som helst?

För bokning och närmare information
Kontakta
Roland Ernebro
031-16 32 45
roland.ernebro@missionskyrkan.se


 


Svenska Missionskyrkan