Walk the talk – för fred och försoning

Vi lever i en föränderlig värld – som både förändrar oss själva och som vi ibland vill vara med att förändra. I en förändring stöter man ofta på motstånd eller konflikt. Det kan vara i samtalet kring viktiga frågor, det kan vara i kompisgruppen, i kyrkan, i våra relationer, på stan eller när vi vill förändra orättvisa förhållanden i vår närmiljö eller någonstans i världen.

Ickevåld beskrivs ibland som den tredje vägen mellan passivitet och våldsam konfrontation. Det är en aktiv handling som handlar om att stå upp för sin ståndpunkt och samtidigt möta en konflikt på ett positivt sätt, genom att omvandla den. Men för det behövs det träning och utbildning. Vi kan rusta oss själva och Missionskyrkan till att vara de förändringskrafter vi vill se i samhället.

En process med utbildning och påverkan kring konflikthantering, ickevåld, fred och försoning har föreslagits till Kyrkokonferensen 2009 utifrån motionen ”Från våld till ickevåld, från krig till fred”.


Redan nu kan du inspireras

Walk the talk för fred och ickevåld
Läs mer »

Erfarenheter från
Lokalt projekt i Svenska Missionskyrkan
för förebyggande av våld och väpnad konflikt
fas 1 2008-2009
Läs mer »

Handbok för församlingens internationella arbete
Läs mer »

Equmenia www.equmenia.se

Fred i våra händer www.fredivarahander.nu
Material, utbildningar, inspiration och kontakter. Möjlighet att söka ekonomiskt stöd till mindre fredsprojekt.

Kristna Fredsrörelsen www.krf.se
KrF ger kurser i ickevåld och konflikthantering. Dessutom genomför KrF fredsarbete runt om i världen. Ett pilotprojekt pågår i samarbete med Bilda kring utbildning av ickevåldstränare. Sista anmälan är 25 maj. Det finns även möjlighet att fler utbildningar genomförs om intresse finns!

Bilda www.bilda.nu
Kontakta profilområdesansvarig Pedagogik/dialog respektive Internationellt/Mellanöstern i din region. Det finns bland annat nytt Konflikthanteringsmaterial av Johan Ydrén samt handledning för studiecirkel i konflikthantering att beställa.

Kyrkornas Globala Vecka www.skr.org
Årets tema är skapelsefred: Rättvisa resurser

Diakonia www.diakonia.se
Detta kan du göra » 
Aktivistgrupper » 
Församlingar »

Ickevåldsfonden www.ickevaldsfonden.org
Exempel från kyrkor, andra organisationer och enskilda som aktivt arbetar för att motverka våld i samhället.


Svenska Missionskyrkan