Sexuella trakasserier är aldrig acceptabla

Skulle någon drabbas av sexuella trakasserier i kyrkliga miljöer, så har Svenska Missionskyrkan och SMU tillsammans med Metodistkyrkan och Baptistsamfundet nu ett rikstäckande nät av kontaktpersoner.

Namn och telefonnummer finner du här
(uppdat. 201000830) »

Foldern laddar du ner här »

Arbetsgruppen för "Att bryta tystnaden" består av:
Ola Rikner, equmenia
R Erik Svalfors, gendergruppen
Helen Friberg, distriktsföreståndare Mälardalen
Anna Fagerberg, sekreterare/assistent

Sveriges Kristna Råd har tagis fram
Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer »

Kontakt och frågor
Margareta Smedberg Andersson
personalchef 08-674 07 66

Beställ foldern
info@gummessons.se

 

Svenska Missionskyrkan