Fem steg till en skapelsevänlig församling

Steg ett
En bra start är att öka sina kunskaper och att ta ett steg i taget.

Tag en kontakt med det lokala Bilda kontoret så att ni tillsammans med Bilda kan starta en studiecirkel utifrån Bildas material ”En skapelsevänlig församling”. Om det är många i församlingen som vill vara med i studiecirkeln är det bättre med två grupper än en stor, så att alla kan få komma till tals.

Materialet ” En skapelsevänlig församling” är upplagt på fem dialogträffar med olika teman och är både enkelt att använda, och att komma igång med. Som deltagare krävs det inga förkunskaper. Om möjligt var med på alla fem för att få en helhetsbild.

På femte och sista samlingen summeras och planeras hur deltagarna kan sprida sina insikter till resten av församlingen, för då är det nära till steg två.


Steg två
Delad kunskap gör att kunskapen sprider sig och när det gäller att vårda miljön behöver vi vara många.

Det är dags för fler i församlingen att får del av de kunskaper som deltagarna i studiecirkeln skaffat sig under fem träffar. Hur ni vill dela dessa kunskaper bestämmer ni tillsammans, ni vet bäst så att det passar i er församling.

Exempel på vad man kan göra:
• gör en utställning
• bjud in till en församlingsdag/kväll om miljö
• gör en gudstjänst på temat miljö med uppföljande kyrkkaffe
• skriv brev till församlingsmedlemmarna om att ni vill bli en skapelsevänlig församling


Steg tre
Det tredje steget kommer helt naturligt nu. Församlingen behöver sin egen miljöpolicy.

Formulera en miljöpolicy som hellre är för kort än för lång, den går alltid att uppdatera om den inte motsvarar det man önskar.

Låt gärna andras arbete inspirera er. Bra länkar till hemsidor på internet:
• www.missionskyrkan.se  
• www.etikochenergi.se  kyrkligt samarbete kring miljöfrågor
• www.skr.org  bra andakt och gudstjänstmaterial
• www.naturvardsverket.se  Naturvårdverket
• www.snf.se   Svenska Naturskyddsföreningen
• www.mijomal.nu   officiell portal för Sveriges 16 miljömål
• www.hsr.se   Håll Sverige Rent
• www.wwf.se  Världsnaturfonden
• www.miljomataren.konsumentverket.se   testa dig själv - miljöhjälte eller miljöbuse
• www.manniskohjalp.se  klimatstegen
• www.missionskyrkanfrykerud.se
• www.bilda.nu

I studiecirkelmaterialet ”En skapelsevänlig församling” finns åtskilliga bra tips på bland annat filmer, böcker, länkar till hemsidor och faktarutor.


Steg fyra
Som en direkt följd av en miljöpolicy kommer nödvändigheten av en handlingsplan. Även här kan det vara idé att låta sig inspireras av andra.

Sätt upp en handlingsplan eller checklista som är så realistisk som möjligt så att församlingen har en chans att förverkliga den.

Till handlingsplanen hör också en plan för uppföljning, skriv enkelt: Vad skall göras – vems ansvar – när skall det vara gjort. En sådan uppföljning gör det enklare att se vad som är gjort, vad som har fungerat och vad som är kvar att göra.

När det är dags för uppföljningen bestämmer man själv, efter sex månader eller kanske efter ett år. Tätare uppföljningar gör ju att man kan snabbare kan korrigera det som kan behövas. Men kom ihåg att det rör sig om förändringar som ibland kan ta lite tid.

Tips:
• Hör med en annan församling eller kyrka. Inspireras av varandra!
• Se hemsidorna ovan
• Se fler hemsidor i Bildas häfte ”En skapelsevänlig församling”


Steg fem
När handlingsplanen börjar fungera är det dags att fler får ta del er av era erfarenheter.

Skriv till info@missionskyrkan.se och berätta om ert arbete och steg till att bli en skapelsevänlig församling, och få en miljöutmärkelse som bevis på att just er församlingen är med och tar ansvar om skapelsen.
 
Vi kan bli bättre på att leva skapelsevänligt.
Låt vår tro inspirera oss till att bli en skapelsevänlig kyrka.
Att det är ett livsviktigt arbete.
Det har betydelse hur vi handlar idag för morgondagen.
Kom ihåg att detta är ett arbete som aldrig tar slut.
Frågorna kring miljön är stora men det får inte hindra oss att agera.
Början till något stort kan vara fem steg.


Ovan text för utskrift (pdf 72kb) »


Svenska Missionskyrkan