Mångfald och Religionsmöten

Missionskyrkan har fått en ny arbetsgrupp med uppgift att vara en resurs för teologisk reflektion och idéutveckling kring frågor om mångfald och religionsmöten.

Globalisering, migration och andra faktorer har under de senaste årtiondena fört samman människor med olika kulturell och religiös tradition. Vad kan det betyda för den lokala församlingen? Vad ska vi tro om andras tro? Hur stödjer vi fristående etniska församlingars utveckling i våra sammanhang? Detta är bara några få exempel på betydelsefulla frågor att reflektera kring.
I uppgiften ingår bland annat att

• sammanställa och analysera erfarenheter kring frågor om mångfald och religionsmöten genom:
- Att ta del av lokala församlingars erfarenheter
- Ekumeniska organ nationellt och internationellt
- Kontakter med andra kyrkor nationellt och internationellt
- Kontakt med företrädare för andra aktörer i samhället inom gruppens område

• föreslå åtgärder som ökar medvetenheten och svarar mot behoven kring frågor om mångfald och religionsmöten i Svenska Missionskyrkan lokalt, nationellt och internationellt

• anordna seminarier, studiebesök och studieresor

Vill du veta mer så hör gärna av dig till någon av oss
Per-Olov Renklint  p-o.sveder.renklint@missionskyrkan.se   eller  0730-48 27 89

 

 


Svenska Missionskyrkan