Diakoni
Att möta människor och dela livet, inte bara i sorg och svårigheter utan också i glädje och hopp, är en del av det diakonala uppdraget. Det diakonala uppdraget är att hålla omsorgen om medmänniskan levande, både inom församlingen men också utanför, lokalt, nationellt och globalt.

En del församlingar har särskilt utbildade diakoner i anställd tjänst. Men för många medlemmar är detta också ett sätt att leva.

Församlingen kan hjälpa skolbarn med läxläsning, organisera väntjänst bland äldre, arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper, besöka fängelser eller servicehus. Man kan ha särskild verksamhet för ensamstående mammor, för arbetslösa eller för handikappade.

Det finns tusen och en sätt att visa att Gud älskar alla människor. Gud har inga andra händer än dina och mina. 


Mer information

Vill du veta mer kontakta 
diakonisekreterare Marie Lindholm
marie.lindholm@missionskyrkan.se
08-674 07 45 eller 073-048 27 45


Arbete pågår på många håll
Det ekumeniska samarbetet är gott i frågor om flyktingar och asylsökande, integration, funktionahinder och diakoni. Arbetet sker oftast i nätverk utifrån Sveriges Kristna Råd.

Genom Hela Människan finns Missionskyrkan med i ett stort socialt arbete på kristen grund.

Sociala Missionen är en viktig del av Upplands, Gotlands och Stockholms läns församlingars sociala arbete. Diakonutbildningen på Lidingö Folkhögskola

 Diakonins månad 2011
(pdf) »

  Missionskyrkan stöder ECPAT. 
  Läs mer på www.ecpat.se

 

Till kampanjen Say No
Stöd namninsamlingen mot
barnsexturism!Stor frihet
i viktigt uppdrag


Att vara diakon är ett jättehärligt jobb som ibland är jättesvårt. Men så är det nog alltid när man arbetar med Människor.

Att bygga relationer, skapa förtroende och tillit tar tid.

Att en förmiddag uppvakta en familj med en ny liten baby och att sen på eftermiddagen uppvakta en 90-åring på hemmet visar lite på spännvidden i arbetet.

Det finns en stor frihet i arbetet, men det är också lätt att känna sig otillräcklig.

Uppdragen är många och alla angelägna. Det är viktigt att ha en struktur mitt i det fria och en god handledare.

En av
Missionskyrkans
församlingsdiakoner

Svenska Missionskyrkan