Distrikt och församlingar

I Svenska Missionskyrkan finns sju geografiskt indelade distrikt och ett åttonde icketerritoriellt distrikt. De sju distriktsföreståndarna har tillsammans med församlingarna uppdrag att planera och leda det gemensamma arbetet i respektive distrikt.

Svenska Missionskyrkan är den näst största kyrkan i Sverige med 686 församlingar av varierande storlek.

Svenska Missionskyrkan