Boka en av evangelisterna

Evangelisterna har som särskilt uppdrag att vara församlingarnas extra-resurser när det gäller missionen i vårt eget land. Församlingen kan kalla en evangelist för medverkan under längre eller kortare perioder.

Kontakt om möjligt oss under under februari till april, året före besöket. I maj gör vi en preliminär sammanställning av kommande års kallelser. Därefter får församlingarna får förslag om tidpunkt när vi kan komma, upplägg med mera. 

Kontakta gärna någon av oss så snart du har en förfrågan om ett datum eller vill göra en ändring av en redan gjord bokning. För att evangelistbesöket ska bli så bra som möjligt är det mycket som ska planeras och det gör vi gärna i god tid.

Komplettering och justeringar av bokningar kan göras fortlöpande, i samråd med den evangelisten ni kallat.

Ni bokar enklast genom att ta direktkontakt med den evangelist ni vill ska komma.

Mer information
Ulla-Marie Gunner
nationell missionssekreterare
ullamarie.gunner@missionskyrkan.se
08-674 07 82

 




Foto till församlingsblad

Behöver du ett foto på någon av evangelisterna till församlingsbladet
eller hemsidan?

Kontakta Missionskyrkans kommunikationsavdelning
08-674 07 00

     
     

Svenska Missionskyrkan