Arvoden för evangelisterna

Svenska Missionskyrkan betalar en del av lönekostnaden för evangelisternas besök i församlingarna. 

Nedan ersättningar är vad församlingar betalar för besök av Svenska Missionskyrkans evangelister:halvdag (en samling)
heldag (två samlingar)
helg (1 och 1/2 dag)
helg (2 dagar)
fredag-söndag
onsdag-söndag

Församlingar
som tillhör SMK
1.300
2.200
4.400
5.000
6.300
7.500     
Övriga

1.700
2.500
5.700
6.600
7.400
9.300

 

   

Svenska Missionskyrkan