Succéartat fotbollsläger i Ryssland

Under en vecka har Svenska Missionskyrkan i samarbete med Love in Christ Church i Asbest medverkat i ett fotbollsläger. Platsen har varit Asbest som ligger i sydöstra delen av Uralbergen Ryssland. Det var första gången man arrangerade ett liknande läger.
Man kan med stor tydlighet se intresset av kyrka och idrott här. Av tradition har detta inte funnits, men en ny tid är på väg i Ryssland. President Dmitry Medvedev uttryckte i sitt nyårstal betydelsen av att utveckla idrotten som en hälsobringande kraft till det ryska folket. Ytterligare en sak som stärker arbetet med idrott är att Sotji vid Svarta Havet kommer att arrangera Vinter-OS 2014.

Ryktet om Asbestlägret har gått vida omkring. Barn och ungdomar har rest många timmar för att vara med. Vissa av dem reste upp till 10 timmar. Upptagningsområdet var västra Sibirien samt regionen omkring Ekaterinburg. En deltagare kom från Ukraina. Här håller man också på att utveckla detta arbete. Problemen för dessa platser är att man inte haft några ”verktyg” att arbeta med. Mot bakgrund av detta är Missionskyrkans arbete med Kyrka – Idrott en fantastisk potential att arbeta vidare med. ”Den viktigaste matchen”, som ursprungligen gjordes för idrottskonfirmation i Sverige, är nu också översatt till ryska.
Totalt hade lägret cirka 130 deltagare. Det stora intresset gjorde att man var tvungen till att säga nej till ett 30-tal personer. Anledningen var praktiska skäl som logi, fotbollsplaner, ledare m.m. Värt att notera är att mellan 25och 30 av deltagarna var flickor.

Avslutningskvällen var en stark upplevelse. Sång och musik, slide show, fika etc. Men det som fastnade i våra sinnen var då barnen och ungdomarna sökte Gud. Mycket av förbön för dem själva, sina familjer, men också för Ryssland. En del av dem tog emot Jesus i sitt liv. Många skrev ned böner som vi sedan lyfte inför Gud. Lovsången var tydlig…
När vi gick och lade oss fanns ett stort TACK till Gud för hans trofasthet och nåd. Ordet från Ordspråksboken ”Vänj den unge vid den väg han skall vandra…” klingar i hjärtat och hoppet om en ljus framtid för dessa barn och ungdomar är påtaglig.

 

 

 


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan