Vinterfestival i Otepää, Estland

Den 28 december 2006 kl 13.00 samlades cirka 100 entusiastiska ungdomsledare och andra ledare i Otepää  i södra Estland för ett nyårs- och evangelisationsläger. Det var ett samarrangemang mellan EEKBL (Baptistunionen i Estland) och Svenska issionskyrkan.

Temat för veckan var ”Vinterfestival i Otepää” Grundtanken var att samla ungdomsledare som verkar inom Unionskyrkan, för att inspirera dem till en fördjupad relation med Jesus Kristus. Vidare att inspirera till ett aktivt ledarskap.

Den grundton som genomsyrat hela lägret har varit bön, lovsång, undervisning och evangelisation. Varje morgon har gruppledarna tillsammans med lägerledningen (20-25 st) samlats till bön och genomgång av dagens aktiviteter. Denna start av dagen har sedan genomsyrat all aktivitet. Mellan kl 8.00-9.00 har vi ätit frukost. Därefter har det varit morgonsamling för hela lägret. Olika ledare har ansvarat för dessa samlingar. Det har varit förbön i olika grupper. Kl 10.00 har det sedan varit dags för bibelstudier och samtal.

Efter lunch samlades de olika grupperna för övning för att sedan gå ut och praktisera vad man lärt sig. Varje kväll var det Gudstjänst med eftersits i Otepää Baptistkyrka. Kyrkan var fullsatt varje kväll och många andra troende från olika kyrkor i regionen mötte upp. Detta blev ett tillfälle till stor inspiration för att sedan fortsätta sitt arbete i sin egen närmiljö.

President Joosep Tammo var med en hel dag med både bibelstudie, samtal, planering och som kvällsmötestalare. Meego Remmel medverkade på liknande sätt.  Toivo Teekel,  Jim Harrisson , Peeter Tamm, Agnes Bönning och jag själv, Göran Holmberg har också medverkat med olika seminarier och förkunnelse.

Tillsammans med olika nationella ledare hade vi också haft en lovsångsgrupp, olika sångteam, dramatema, dansteam och ett evangelisationsteam.

Under flera dagar användes ett tält som bas för gatuevangelisationen, något som var mycket uppskattat. Här kunde man få en varm kopp te eller kaffe och varma bullar och munkar. Evangeliet ljöd ut genom högtalarna i form av jul- och godspellmusik. Utanför affärerna delades inbjudningslappar ut, viket i sin tur resulterade i många fruktbara samtal. Vi kunde konstatera att Otepää onekligen är en internationell arena då många kommer dit för vintersport. Förutom ester finns det en stor andel ryssar.

Grundtanken med denna festival var att inspirera, motivera, träna, ungdomsledare inom kyrkan att i sin tur påverka och stötta sina lokala ungdomar till att upptäcka Jesus Kristus, för att sedan våga gå ut och förmedla budskapet om Guds Rike. Veckan i Otepää gav onekligen mersmak vilket innebär att en fortsättning kommer med stor sannolikhet att bli en verklighet. Behovet är enormt och viljan att utvecklas finns. Det finns tankar på att arrangera ett liknade läger nästa nyår. Då kommer eventuellt inriktningen ligga på lite lägre åldrar det vill säga ett tonårsläger där evangelisationen kommer att vara i centrum.

Det var inte självklart att Vinterfestivalen i Otepää skulle bli av….men det blev så till slut. Uppenbart tar det tid. Den tid, energi, resurser som lagts på detta, är en god investering för framtiden. Livet måste ha sin gång även om vi ibland tycker det tar alldeles för lång tid….
Vi hade hoppats att det också skulle kommit ungdomar från både Sverige, Ryssland och Litauen. Nu blev det inte så på grund av praktiska problem. Men vi tror det kan bli möjligt till nästa gång.

Lägret var en direkt fortsättning och resultat av det gemensamma arbete som bedrivits i Östra Estland under två somrar under temat ”Step of Faith”. Ett arbete som håller på att förankras mer och mer genom de bibeldagar som årligen genomförs i Estland. Vi tror att dessa saker tillsammans ska befrämja evangelisationen mellan ungdomar men också bland olika etniska grupperingar ibland annat Estland. Uppenbart finns det en öppen dörr för evangeliet. Låt oss taga vara på den möjlighet vi har.

Görann Holmberg
Pastor/Evangelist

Aktuellt

Svenska Missionskyrkan