Vinterfestival, ett nyårsläger
28 december – 2 januari i Otepää Estland

Svenska Missionskyrkan arrangerar tillsammans med Unionskyrkan i Estland Vinterfestival, ett nyårsläger den 28 december – 2 januari i Otepää, södra Estland. Ansvariga ledare är Agnes Bönning och Göran Holmberg.

Lägret är ett tydligt resultat av Step of Faith. Det arbete vi hållit på med nu under två somrar. Vi räknar med att det kommer ca 100 deltagare som är i lite äldre åldrar än de vanliga eamevangelisationslägren. Där är deltagarna i regel ungdomsledare.

Tanken med lägret är att ge deltagarna träning i att förverkliga Jesus kristus i sin församling, ungdomsgrupp och ute i samhället.

Om det fungerar bra kommer vi eventuellt att ha ett uppföljningsläger nästa nyår och då blir det ett mer utpräglat tonårs/evangelisationsläger.

Kostnaden är 1000 Est Kroner (ca 600 SEK)

Är du intresserad kan du både får mer information och göra din anmälan till ms@ekklesia.ee eller goran.holmberg@missionskyrkan.se

SCHEDULE

Th. 28.12
12:00   Lunch for staff
13:00   Meeting for staff (groupleaders, band, etc)
15:00   Arrival, check in.
18:00   dinner
20:00   Meeting (Göran Holmberg ja Agnes Böning)
23:00   Silence

Fr. 29.12
7:30    Wake up/ Staff meeting
8:00-9:00 breakfast
9:00    Morning Prayer, devotion
10:00  Seminary – Joosep Tammo.
12:00   Lunch
13:00–14:30 Workshops (dance, drama, music, evangelism)
15-17:00 groups
17-18:00 dinner
19:00   Worship in the church, main speaker Joosep Tammo, tunnistused, muusika.
21:00   Café
22:30   Finish

Sat. 30.12
7:30      Wake up/ Staff meeting
8:00-9:00 Breakfast
9:00-10:00 Morning prayer
10:00     Seminary – Meego Remmel
12:00     lunch
13:00 – 14:30 workshops
15:-16:00 Groups, orientation game
17:00    dinner
19:00    Worship  – speaker Meego Remme.
21:00    Café
22:30    finish

Sun 31.12
7:30     Wake up
8:00     Breakfast
9:00     Morning prayer
Groups visiting churches nearby

16:00-17:00 Groups together, prayer for the night
17:00    dinner
19:00    Worship!
21:30    Festival tent activities
23:30    Performance on the town square (songs, prayers, Margo greetings, town major)
00:30-01:15 Worship party in the church

Mon. 01.01
9:00      Wake up
9:30      Breakfast
10:30    Morning prayer
11:00    seminary – Jim Harrison
12:30     lunch
13:30-17:00 Fun! Sledging on the hills
17:00     dinner
19:00     Last worship service! Speaker Peeter Tamm
21:00     Café and fun!

Tu. 02.01
7:30     Wake up
08:00   Breakfast
9:00     Packing, cleaning up
10:30   Fellowship and Holy Communion
12:00   lunch
13:00   Good bye!


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan