Till och med vädrets makter lyssnade…

Årets upplaga av Step of Faith hade 35 deltagare. Det vara 20 från Sverige och övriga kom från Estland. Grundtanken med Step of Faith är att bygga broar mellan olika kulturer, att skapa förståelse för hur vi lever i olika länder. Den tanken har utvecklats till en verklighet efter några års målmedvetet arbete. Årets upplaga av Step of Faith har inneburit nya och konkreta direktkontakter mellan estniskt och ryskt ungdomsarbete. Vidare skapades en ny hemsida på facebook för framtida konstruktiva kontakter. Arbetet under veckan har varit ett aktivt utåtriktat evangelisationsarbete. Det har varit gatu- och torgevangelisation etc.

Varje dag har det funnits stor del av bön och lovsång. Vidare ett pass med undervisning som sedan övergått till praktisk tillämpning. Mycket tid har getts till övning, samtal och planering. Arbetet har varit uppbyggt på tre ”hörnstenar”. Sång och musik, drama och pantomim samt vittnesbörd. Dessa tre ingredienser har sedan varit teman när vi haft offentliga möten. En fantastisk kombination. Till detta ska läggas tre partytält med kaffe och te samt  kakor. Detta har varit en stor välsignelse. Tack Torvald och Gun Johansson samt Bertil och Barbro Jonnegård i Skuttunge för all support.

I avslutningen av mötena har det funnits plats för överlåtelse och förbön. Ibland är vi lite  försiktiga i att utmana människor. Det är synd eftersom behoven finns där. När vi frågat om det finns människor som vill ta emot Jesus Kristus till sin personlige frälsare, har responsen varit mycket tydlig. Mellan 25 och 50 personer har under veckan gett sig till känna. Till detta ska läggas all annan förbön. Det är mäktigt att se människor komma fram till överlåtelse innan inbjudan gått ut… Det hände bland annat sista kvällen i Kohtla-Järve till predikantens stora förvåning men också stora glädje!

En av kvällarna besökte vi det nya fängelset i staden Jöhvi. Det är plats för cirka 1000 interner. Förberedelserna för detta möte var minutiösa . Alla måste uppge personuppgifter, skriva listor på allt som skulle föras in av ljud- och instrument etc. Alla deltagarna blev även röntgade.!!! Pastor Vladimir i vår värdförsamling har arbetat med detta besök i över två månader. När vi väl var inne och skulle ha konserten fick vi bara 45 min på oss. Fängelseledningen ville veta exakt vilka sånger, vilka som vittnade och vem som skulle predika samt vad budskapet var. Vi meddelade vad vi kunde. När vi väl var där och alla fångarna slussats in i olika omgångar, informerade fängelseledningen att vi får ta den tid vi vill och behövde. Plötsligt upplevde vi den Helige Andes närhet och atmosfär. Vi hade bet om frimodighet, klarhet, tydlighet, koncentration inför besöket. Interner har oftast en mycket tuff attityd i början. Så var det även här. Men efter en mycket kort stund förändrades allt. Det var en påtaglig stillhet och lyhördheten var tydlig. I avslutningen bad vi syndarens bön och för olika problem och sjukdomar. Många brottas med drogproblem men också HIV.  Ingen gjorde sig lustig utan alla, även personalen var märkbart berörda. Slutkommentaren var: ”Ni är välkomna tillbaka när ni vill – kom snart tillbaka!”

Även vädrets makter med oss. Nästan varje dag regnade det. Detta är INTE bra för friluftsmöten. Vid flera tillfällen var vi ganska oroliga. Men varje dag sände vi samma bön till Gud: ”Låt det bli uppehåll då vi har möte…” Varje kväll svarade Gud på dessa böner…

När vi besökte Narva-Jössuu vid ryska gränsen så slutade det regna 2-3 km innan vi kom fram. Vinden blev varm. Förutsättningen för ett gott friluftsmöte blev plötsligt en verklighet. Först såg vi inga människor men allt eftersom vi plockade fram vår utrustning kom fler och fler. Det blev mycket folk utmed huvudgatan denna kväll och atmosfären av vad Gud förmår var påtaglig.

Vi tackar Gud för vad han gör än idag. Uppenbart är evangeliet en kraft att räkna med även 2008.

”När vi går det är då vi får….”

Göran Holmberg
Pastor/evangelist och ansvarig för Step of Faith
För femte gången har Svenska Missionskyrkan tillsammans med Union of Free Evangelical and Baptist Church of Estonia (EEKBKL) och Evangelical Covenant Church-rusian ministry samarbetat i Narvaregionen östra Estland. Det är fjärde sommaren som Step of Faith är arrangeras i detta område. Ett gemensamt ledar- och evangelisationsläger har också genomförts under nyår i Otepää södra delen av Estland.


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan