Step of Faith tillbaka i Polen

För sjunde gången har Svenska Missionskyrkan arrangerat ett läger med ”Step of Faith”. Det är andra gången i Polen i samarbete med den Fria Evangeliska Kyrkan i Polen. Pastor Cesary Komisarz har varit den sammanhållande från den polska kyrkan. Hans församling finns i staden i Nowogard har cirka 35 medlemmar. Trots sin storlek, har man en mycket tydlig medvetenhet om sin roll och identitet. En viktig del i församlingens liv, förutom det vanliga gudstjänst och ungdomsarbetet, är det sociala engagemanget i det lokala samhället men också nationellt. Man delar ut mat, kläder, hygienartiklar och medicin till hjälpbehövande. Detta har fått som konsekvens att stadens ledning stöttar församlingen med gratis hyra och man slipper betala för lokal, el och vatten under en period av 10 år. Församlingens verksamhet är utåtriktad och nätverket blir större och större.

Polen är ett starkt både religiöst men också sekulariserat land. Relegiositeten finns som en naturlig grundsten i folkets liv. Däremot är det inte lika vanligt att man har en personlig relation till Jesus Kristus. Respekten finns där generellt men sedan är det inte mycket mer.

Under en vecka har 20 svenska ungdomar och ledare tillsammans med nästan lika många polacker varit tillsammans i staden Nowogard nordvästra Polen. Staden har ca 17.000 invånare och ligger i ett jordbruksområde. Varje kväll har vi haft möten på stadens torg. Många har kommit kväll efter kväll och lyssnat. Några har tagit emot Jesus Kristus till sin frälsare. År 2009 var det tolv ungdomar som tog emot Jesus. Tre av dem är nu medlemmar i församlingen och deltar med stort engagemang i arbetet. Helt uppenbart är det en fantastisk möjlighet att dels få presentera det glada budskapet om Jesus Kristus, men också en viktig träning för både svenskar och polacker att tala och ge sitt vittnesbörd.

Lägret har varit uppdelat i tre olika team: sång och musik, dans och dram samt ett evangelisationsteam. Varje dag har vi samlats till workshops i de olika grupperna för att på så vis träna , lära känna varandra och växa i tro. Vi har upplevt att dörren står på ”vid gavel”. När Paulus skriver detta till församlingen i Korint (1Kor 16:9) är det en paradox han har att leva med. Det är en andlig lag som vi som kristna inte kommer undan då vi går ut med evangeliet. Att leva i ett ständigt ”segertåg” är vi kanske inte alltid kallade till. En teolog uttryckte det på följande sätt ”We are not called to successfullnes – but to faithfulnes…”

Dörren är öppen, människorna och behoven är många, och motståndet mycket påtagligt. Ett antal saker har hänt oss under veckan som understryker detta, men mitt i allt har vi kunnat konstatera att Gud har kontrollen över det som sker. Vi bland annat kunnat se ett mycket påtagligt exempel på evangeliets skaparkraft. En man kom första kvällen starkt berusad, smutsig, stank både sprit och avföring. Sita kvällen tog han emot Jesus och på söndagens förmiddags gudstjänst kom han iklädd den svarta ”Step of Faith” t-shirten. Ögonen glänste av hopp och tacksägelse för Guds omsorg och nåd. Församlingen kommer att ta hand om honom samt de problem som både otrohet, våld och alkohol resulterat i. När vi får uppleva liknande exempel kan vi också gå vidare och växa i de uppgifter Gud har ställt oss i, dels i vardagslivet men också i våra församlingar.

Ett annat tydligt tacksägelseämne är att Gud också har kontroll på vädret. Ihållande regn och blåst har förvandlats till stilla varma sommarkvällar omkring 19.00 varje kväll, då vi haft våra gatumöten. Folk har kommit för att lyssna och Gud har verkat på många olika sätt – Tack och lov!

Merparten av de svenska deltagarna har kommit från Värnamo Missionsförsamling. Under några år har Svenska Missionskyrkan tillsammans med Värnamo haft ett utbyte beträffande ”Step of Faith”. Man har varit med i både Estland och Polen och det har visat sig vara en positiv del i församlingens ungdomsarbete. Det samma gäller de andra församlingarna som skickat sina ungdomar på Step of Faith.

Den svenska gruppen gjorde en extra klädinsamling till behövande med tanke på alla översvämningar som varit i Polen. På resan till dit utgjorde dessa kläder en ansenlig plats i bussen bakre parti.

Vi önskar våra vänner i Polen Guds välsignelse i det fortsatta arbetet med alla kontakter. Och vi hoppas att den svenska delen ska få växa och utvecklas så som Gud vill. Gud hjälpe oss att inte bara jaga efter ”succsessfulnes” utan att inse betydelsen av att vara ”faithful”.

Göran Holmberg


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan