Step of Faith 2007

För tredje året i rad har Svenska Missionskyrkan arrangerat evangelisationssatsningen ”Step of Faith” i Östra Estland (Narvaregionen). Grundtanken är att bygga broar mellan olika länder, kulturer och sätt att uttrycka sin tro.

I året kom deltagarna i ”Step of Faith” från tre länder: 11 från Sverige, 11 från Estland och 7 från Ryssland. Cirka 30% av Estlands befolkning av ryssar. I den estniska gruppen fanns några ryska pojkar bosatta i det område vi verkade i. Det var också första gången som ryssar från Ryssland var med. Den ryska delegationen kom från Murmansk och St. Petersburg och är resultat av en rundresa i västra Ryssland, som jag gjorde tillsammans med ECCs missionär i Ryssland  Pastor Leonid Regheta tidigare i år. Intresset från ryssarna var mycket stort.

Årets upplägg har varit dels som ett träningsläger för deltagarna, men också ett aktivt utgivande. Varje dag har fyllts av bibelstudier, mycket lovsång och förbön. På kvällarna har vi haft gatu- och torgmöten i Kohtla-Nömme, Kohtla-Järvi, Narva och Jöhvi.

Gruppen har varit indelad i tre mindre delar, som också kompletterat varandra i en enhet. Vi har haft ett sång och musikteam, ett dramateam samt ett evangelisationsteam. Många har besökt våra möten. Innan varje möte har evangelisationsteamet gjort ett förbesök för att bjuda in och dela ut inbjudningslappar i det aktuella området. Detta har varit mycket bra.

Kring 20 personer har tagit emot Jesus Kristus som sin personlige frälsare. Ett stort antal har fått förbön för olika behov. Vi har upplevt en påtaglig Gudsnärvaro med en god atmosfär. Vi tackar Gud för detta.

På Fredagskvällen besökte vi Narva och ett speciellt ungdomsmöte. Pastorn i församlingen, Vladimir Sednev berättade för oss att han någon dag tidigare hade en dröm: Ett antal ungdomar skulle komma på besök. En del av dem var från Ryssland. Av dem som kom fanns det några som spelade bland annat elgitarr och många nya ungdomar från Narva kom till kyrkan.

Precis detta hände på fredagskvällen. Ungdomslokalen var proppfylld av ungdomar. Det var församlingens egna men också ett stort antal andra som man fick kontakt med via ”inbjudningsrundan” innan mötet. I samband med avslutningen, var det en mycket påtaglig atmosfär av Guds närhet. Vi hade en förbön och många av ungdomarna var påtagligt berörda. Vad fortsättningen blir, vet vi inte, men församlingens pastorer och ledare kommer inte att släpa kontakten med ungdomarna.

Vid utvärderingen av årets Step of Faith var vi eniga om betydelsen av att arbeta på lång sikt, att komma tillbaka till samma plats igen, att vara välförberedd, att ha deltagare som har en viss livserfarenhet och framför allt en villighet till evangelisation. Vidare är det viktigt vara flexibel när allt blir ”ställt på ända” för det har hänt ett antal gånger…

Vi är glada för att Gud än en gång bevisat sig till sitt verk!

Med vänlig hälsning
Göran Holmberg
pastor/evangelist i Svenska Missionskyrkan
och teamledare för Step of Faith  

Aktuellt

Svenska Missionskyrkan