Stafettvasan

Under några år har evangelister i Svenska Missionskyrkan åkt Stafettvasan och i samband med den samlat in pengar till bland annat Kongos barn. I år satsar vi på att stödja ett idrottsprojekt för barn och ungdomar i Ryssland. Denna gång kommer även ett team från equmenia att vara med.

Många barn i Ryssland växer upp i miljöer med alkohol, droger och kriminalitet. Kunskapen om kristen tro är minimal. Under 2012 kommer därför minst tre fotbollsläger att anordnas av equmenia och Missionskyrkan i samarbete med vår ryska systerkyrka.

På lägren får barnen möjlighet att idrotta, uppleva kristen gemenskap och äta sig mätta. Men de flesta familjer har inte råd att själva betala för lägeravgiften.

Vill du vara med och hjälpa till så att fler barn kan åka på läger? Sätt in en gåva på kontonumret nedan!

Stafetten startar 2 mars, men insamlingen startar NU!

Ge en gåva
Sätt in din gåva på PG 90 08 24-4
Betalningsmottagare: Svenska Missionskyrkan
Ange: ”På snö för Rysslands barn”. 

Evangelisternas stafettlag: Carl-Olov
Hultby, Tomas Hammar, Pär Alfredsson,
Anders Marklund och Göran Holmberg.

  equmenias lag: Emma Persson. Gustav
Hallén, Jakob Hanberger, Johan Arenius,
Samuel Hummerdal.Aktuellt

Svenska Missionskyrkan