Småländsk tältmötessuccé

Tänk att detta kan fungera: Tre små församlingar, tillsammans 47 medlemmar, satte upp ett mötestält som rymmer ca 350 människor. Tältet restes i glesbygd och man kallade in ett stort team medarbetare: Carl-Olov Hultby som predikant, Mathilda Röjdemo som sångare första helgen och Dan-Inge Olsson och Evangelistkvartetten andra helgen. Dessutom engagerades Mr Goran för barnmötet i tältet.

Och detta blev resultatet:
- Ett par unga män tog emot Jesus till frälsning
- Det kom mycket folk, och till slut var tältet fullt
- Många upplevde förnyelse i sin tro
- Barnmötet blev en succé
- Ekonomin gick med överskott, pengarna skickades till pionjärevangelisation
- De små arrangerande församlingarna betonade hur roligt det var att jobba för kampanjen

Detta hände i Vrånghult i Småland i slutet av juli- början av augusti. Församlingarna tillhör Alliansmissionen och Missionskyrkan.

 


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan