Reserapport från
Göran Holmbergs besök i Ecuador
okt 2008

För ett antal år sedan var det aktuellt att vi som evangelister skulle besöka Svenska Missionskyrkans missionsländer. För mig blev det Ecuador. Meningen var att vi skulle arbeta på ett mer målmedvetet och långsiktigt sätt.  Ett kompletterande samarbete mellan Svenska Missionskyrkan och den lokala kyrkans arbete. För mig och Margareta fick det ett ganska ”snopet” slut. Tre dagar innan avfärd för en rekognoseringsresa som jag skulle göra, fick vi besked från vår missionssekreterare att resan inte gick inte genomföra. Orsaken var interna problem i Ecuador och därför lades projektet på is för en tid. Andra saker kom istället. Nu efter ett antal år blev det ett besök, men kanske av lite annorlunda karaktär.

Tolv intensiva dagar vid kusten, samt i bergsbygden.  Elva gudstjänster plus seminarier och externa kontaktskapande åtgärder som kan gagna den lokala kyrkan har genomförts. Till det skall läggas alla samtal och själavård som varit.

Tidigt på morgonen 10 oktober mötte mig pastor Ola Johansson som för närvarande arbetar som Svenska Missionskyrkans missionär i Guayaquil. Han kom också på ett föredömligt sätt att ta hand om mig första helgen. Han var min tolk i vardagssituationer men också då jag predikade på söndagen i Panorama församlingen. Det började med en bönenatt samma dag som jag anlände till Guayaquil och i församlingen Panorama. Den pågick mellan 21.00 – 06.00. Min tur att ge en hälsning från Svenska Missionskyrkan och predika var kl 24.00. Mellan 400-500 personer närvarade. Det var stor gripenhet och engagemang samt mycket förbön. Söndagens gudstjänst var inte lika välbesökt, men lokalt sett var det relativt bra. Under veckan har jag upplevt olika sätt att tillbe, och man kan konstatera att den Ecuadorianska liturgin är ganska enhetlig i sitt upplägg, åtminstone i de församlingar jag besökte

Efter Guayaquil blev det Moniticristi och Apg  29. En fin upplevelse. Resan upp till Monticristi gick med buss skall jag sent glömma. Tack och lov kom vi fram helskinnade! Gruppen detta år var verkligen fin. Likaså ledarskapet. Stort tack till och respekt för Carl-Johan Sävinger. Han sköter denna uppgift på ett föredömligt sätt. Målmedveten, disciplinerad, ett föredöme för ungdomarna etc. Gott att känna att man kompletterar och inte konkurerar med varandra. Det var många tillfällen till undervisning och samtal och förbön.

Efter dessa intensiva dagar bar det iväg till Quito. Intressant att se en stad man så ofta har hört talas om. Samtal med rektor på teologiska seminariet.  Fransisc  san Lucas var en positiv upplevelse. Vidare sammanträdet med pastorsrådet med pastor David Lomas som ordförande. Vi fick mycket god kontakt, och de framförde betydelsen av dessa kontakter samt  en eventuell fortsättning. Efter kaus i trafiken pga  ett häftigt skyfall (tom flygplatsen stängdes under några timmar), fortsatte vi till Iberra. Pastor Lesley Ron hämtade mig. På resan upp passerade vi även ekvatorn, vilket var en upplevelse.

I Iberra har det varit tre olika möten. Ett uppe i bergen där ingen ”normal” människa åker.  För mig var det onekligen  ett  ”missionärsäventyr” med små, smala, steniga, leriga vägar. ”Diket” var onekligen djupt…  Vissa partier hade nyligen haft ras och risken för nya ras var stor. Däremot är det en naturlig sak för Guds församling att inte ge upp för liknande problem. Cika 100 barn och vuxna var närvarande. Trots att elektriciteten inte fungerade hade vi olika möten. Stor gripenhet bland de vuxna. När tid kom för förbön var det en påtaglig närhet av Guds Ande. När vi lämnade by vinkade alla farväl och önskade att vi skulle komma åter mycket snart. Församlingen i Iberra kommer att fortsätta arbetet var fjortonde dag. Som avskedspresent fick vi en hel säck med trädtomater.

Söndagens gudstjänster har också präglats av stark närhet av Guds Ande. Mycket förbön och många som inte tillhör församlingen var berörda. Vad fortsättningen innebär vet jag inte, men det känns tryggt  att det finns lokala pastorer som är villiga att arbeta vidare.

Resan till Ecuador har känts meningsfull. Betydelsen av att ha evangelister är mycket tydlig. Vid ett antal gånger aktualiserades denna fråga. Jag tror att evangelistens gåva fortfarande behövs. I Sverige men också i våra missionsländer. Kanske behöver vi aktualisera denna fråga ytterligare och på ett mer konkret sätt.

En annan sak som slagit mig under denna resa är den respekt och förtroende man har för er som gjort ett fantastiskt arbete inom Svenska Missionskyrkan i Ecuador . Det har känts mycket stimulerade att få representera Svenska Missionskyrkan på detta sätt. Vidare har man fortfarande förväntningar på ett konstruktivt samarbete. Visserligen är man självständig, och det skall man vara, samtidigt som vi inte kan lämna dem. Jag har en känsla av att men lever i förväntan av att vi fortfarande ska stå kvar vid deras sida. Kanske är det som vi sagt i Estland: ”De vill gärna hålla oss i handen, men gå sin egen väg..”  Uppenbart en svår ekvation, men kanske väl så viktig.

Det har varit ett antal samtal med våra missionärer om olika ting. Gemensamt för dessa samtal är att Svenska Missionskyrkan är en bra arbetsgivare på många sätt. Samtidigt tycker jag, att jag märkt att det finns behov av personliga samtal, möjligheter att ha gemensamma träffar då Svenska Missionskyrkans ledning är på besök samt att få information om vad som beslutats beträffande missionärernas arbetssituation. Detta är alltid ett problem då man lever långt från varandra.  Men lyhördheten är alltid viktig. Tror att evangelisternas besök i de olika länder vi ska till, kan också vara ett tillfälle för personliga reflektioner och samtal. Detta är en naturlig del i vårt arbete i Sverige.  Oftast är detta en realitet i min tjänst, och jag vet att även mina kollegor har samma upplevelser.

Avslutningsvis kan jag med fog påstå, att denna resa var en väl gjord investering dels för Svenska Missionskyrkan i Sverige men även för de andra länderna som kommer att få besök. Hoppas att det blir en fortsättning…

Göran Holmberg

Aktuellt

Svenska Missionskyrkan