Lootuse Festival, Estland

Under Pingsthelgen har majoriteten av Estlands kyrkor totalt 350 lokala församlingar varit förenade i en kampanj kallad Lootuse Festival. Initiativtagare har varit Billy Grahams Associations med Franklin Graham som huvudtalare. SAKU Arean som rymmer 8000 sittplatser var fullsatt alla kvällar. Pingstaftons kväll fanns ett extratält med 2000 sittplatser och det var också fullt. 140 bussar från hela Estland har varit abbonerade för detta evenemang.

Satsningen är en av de största av kristen art som gjorts sedan befrielsen 1991. Manifestationen av att i stort sett alla kristna, kan komma samman är enormt viktig, med tanke på den utbredda sekularisering Estland påverkas av i dag.

Någon sa: ”Mycket arbete för tre kvällar.”  Under 6 månader har man arbetat med förberedelser. Visst är det mycket engagemang, energi, ekonomiska resurser som kanaliserats. Men tanken med konferensen är mycket mer. Temat ”Lootuse” betyder HOPP.
Dagens situation i Estland belyser på ett påtagligt sätt behovet av hopp. Tusentals människor sökte sig fram i avslutningarna för överlåtelse, förbön i tro och förhoppning att Jesus Kristus är vårt stora hopp.

Dagarna bjöd på personliga samtal, sång och musik, kontaktskapande verksamhet, evangelisationsstrategi, att inspirera till en aktiv evangelisation i det lokala församlingsarbetet.

Visst var det mycket arbete för tre kvällar, men förlängningen av detta kan bli mycket positiv, när modet att gå vidare finns…
Utmärkande för kvällarna har varit mycket sång och musik, bland annat med Michel W Smith, en 500-manna kör och många lokala förmågor. Förkunnelsen har gått i samma spår som den traditionella väckelseförkunnelsen – synd, nåd och upprättelse. Billy Grahams grundtanke av enkelhet i förkunnelsen har varit påtaglig. Han lär ha sagt att ”En 12 åring skall förstå vad jag predikar…”.  Franklin Graham har uppenbart samma strategi.

Kvällarna har varit folkfest, manifestation och hoppets låga har fått nytt syre.

Göran Holmberg, riksevangelist


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan