Framtidens evangelister 2005

I månadsskiftet november/december arrangerades ”Framtidens evangelister” för tionde gången. Två dygn fyllda av varm lovsång och innerlig bön, avslappnad gemenskap och näringsrik bibelundervisning. Platsen är alltid Munkaskog vid Vätterns strand och som inbjudare står Missionskyrkans evangelister samt SMU. I år var ett 50-tal unga människor med, de flesta ungdomsledare i olika missionsförsamlingar, men även några pastorskandidater från THS.

Vilken ljuvlighet att få möta dessa hänförda, brinnande, härliga ungdomar! Och vilket uppoffrande arbete de utför i sina församlingar och SMU-grupper! Själv hade jag knappt en minut ledig för att kunna samtala med alla som stod i kö till sent in på natten för att få prata om kallelse och utbildning. I denna skara fanns alldeles säkert många framtida medarbetare i Missionskyrkan, både i vårt land och i andra länder.

På onsdagskvällen fyllde vi ett blädderblockspapper med alla böneämnen, och det bads för enskilda individer, församlingar, SMU-grupper och hela vårt land. Någon gissade att de närvarande tillsammans kanske träffar 3000 unga människor per vecka, och vi bad om en ungdomsväckelse. Sista dagens förmiddag sprängde vi alla tidsramar i gudstjänsten när deltagarna själva stod i kö till åtta olika förbönsstationer.

I gudstjänsten samlades också en kollekt in för att kunna förse Kongos evangelister med böcker som hjälpmedel i deras arbete med predikningar och vittnesbörd. Över 3000 kronor samlades in.

Rune W Dahlén
utbildningssekreterare


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan