Fotbollsläger i Ryssland

Veckan efter midsommar 2010 kommer Svenska Missionskyrkan arrangera ett fotbollsläger i Asbest, Ryssland. Redan förra sommaren arrangerades ett läger i på samma plats, ett läger som uppskattades stort av våra vänner i Ryssland. I år kommer även Equmenia att finnas med samt ett par representanter från Nässjö Fotbolls Förening (NFF).

Förra året hade ryktet om Asbestlägret gått vida omkring. Barn och ungdomar har rest många timmar för att vara med, vissa av dem ända upp till 10 timmar. Upptagningsområdet var västra Sibirien samt regionen omkring Ekaterinburg. En deltagare kom från Ukraina. Här håller man också på att utveckla detta arbete. Problemen för dessa platser är att man inte haft några ”verktyg” att arbeta med. Mot bakgrund av detta har Missionskyrkans arbete med Kyrka – Idrott en fantastisk potential. ”Den viktigaste matchen”, som ursprungligen gjordes för idrottskonfirmation i Sverige, är nu också översatt till ryska.
Totalt hade lägret cirka 130 deltagare. Det stora intresset gjorde att man var tvungen att säga nej till ett 30-tal personer. Anledningen var praktiska skäl som logi, fotbollsplaner, ledare med mera. Värt att notera är att mellan 25och 30 av deltagarna var flickor.

Spännande och nytt för i år är att Nässjö FF finns med som samarbetspartner. Två representanter från föreningen kommer att finnas med under veckan.

Det kristna budskapet, vänskap, samhörighet och fotboll kommer att vara centrala begrepp under veckan i Asbest.

Staden Asbest har drygt 70.000 invånare och ligger i gamla Gulagområden öster om Ural (10 mil Nordost om Ekatrineburg). Som namnet på orten antyder finns kopplingar till att asbest har brutits här sedan år 1885 (och fortfarande bryts). Dagbrottet är ca 500-800 meter djupt och täcker en area av: 15 x 10 km. Medellivslängden i området är mycket låg, på grund av knappa förhållanden, spetsat med kriminalitet och missbruk. Genom fotbollslägret vill vi verka förebyggande för att barn från problemfamiljer ska att hamna snett. För detta borgar också ett stort engagemanget och intresset för projektet från en lokal församling i Asbest.

Behovet av exempelvis fotbollar och övrigt material, är stort.  Vi tar tacksamt emot din gåva. . Rent praktiskt går det bäst att sända in pengar på plusgiro 824-3, ange ”Fotbollslägret Asbest 2010”.

Till sist vill vi be om era böner för detta läger och för Asbest.

Ledningsgruppen,

Göran Holmberg
Samuel Hummerdal
Tomas Hammar


Svenska Missionskyrkan