Fotbollsläger i Asbest, Ryssland
 
Under sju år har Kyrka - Idrott arrangerat fotbollsläger på olika ställen i Sverige. Förra året besöktes Öckeö och Nimbus av tre pastorer och idrottsledare från en stad med namnet Asbest i Ryssland.

Asbest ligger på sydöstra sidan av Uralbergen på gränsen till Asien. Här har Svenska Missionskyrkan etablerat kontakter med en Pingstförsamling. Församlingen har ett stort socialt engagemang bland alkohol-, narkotika- och HIV-drabbade människor. I förebyggande syfte vill man nu vara med och arrangera ett fotbollsläger för ungdomar mellan 12-15 år. Därför kommer sju personer från Sverige vara där mellan 9 - 15 augusti för att hjälp för att hjälpa till med att genomföra ett kristet fotbollsläger. Man räknar med 130 deltagare och majoriteten av deltagarna är barn från så kallade problemfamiljer.  Entusiasmen för projektet är mycket stort. Alla barnen ska få en t-shirt med emblemet på, hälsosam mat, dryck och god träning men också sund idrottsetik. Materialet hämtar vi från bland annat från "Den viktigaste matchen" ett konfirmationsmaterial som Svenska Missionskyrkan tagit fram och som nu är översatt till Ryska.

Tomas Hammar, idrottspastor  och Göran Holmberg, riksevangelist 


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan