Fotbollsläger I Asbet

Veckan efter midsommar anordnar Missionskyrkan för tredje gången ett fotbollsläger, tillsammans med kyrkan "Kristi Kärlek" i staden Asbest i västra Sibirien.

Problemen med missbruk är stora i Ryssland. Med det följer sjukdomar, kriminalitet och sönderbrutna familjerelationer. Därför är betydelsen stor för att skapa positiva, sunda och konstruktiva förebilder. Idrott är en fantastisk möjlighet i detta sammanhang.

I detta land med så många framgångsrika elitidrottare finns ett stort intresse för sport och man sattsar stort inför vinterolympiaden i Sortsy 2014. Därför blir också ett fotbollsläger en uppmärksammad händelse. Förra året deltog 230 barn och ungdomar. Flera har rest lång väg, kanske ett dygn, för att få vara med. Många barn och ungdomar får nya kamrater men också en ny syn på sina liv. De får uppleva att Jesus är en verklighet att räkna med. I år höjer vi ribban genom att inleda med ett tvådagars ledarläger.

Bed gärna för oss. Vi är också tacksamma för allt ekonomiskt stöd vi kan få.

Gud vare med oss alla. Tack för ditt stöd!

Göran Holmberg
riksevangelist/missionär i Ryssland


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan