Evangelisation i Estland
sommaren 2005

rapport från Göran Holmberg

Under en vecka i augusti har representanter från Svenska Missionskyrkan tillsammans med Teamevangelisation och Unionskyrkan i Estland genomfört en evangelisationssatsning i Narva regionen Östra Estland. Målet var att etablera, bygga och utveckla relationerna mellan Sverige och Estland samt vara en del i brobyggandet mellan de rysk- och Estnisktalande delarna i Estland. Det övergripande målet var att tillsammans presentera evangeliet om Jesus Kristus.

Ordet flexibilitet kom att bli ett honörsord under veckan i Estland 1-7 augusti 2005. Innan vi träffades skrev jag ett mail till alla inblandade från Sverige. Innehållet var en presentation av veckan samt en del praktiska frågor. I mailet beskrev jag förberedelsen och målen. Under våren och försommaren har jag besökt Estland för att förbereda veckan. När man sitter med en viss del av resultatet kan man konstatera betydelsen av att finnas på plats. Mycket av det som vi planerat fick en annorlunda utformning vid genomförandet. Resultatet blev mycket gott.

Vi startade söndag 31 juli i Anderstorp för att sedan åka över Örebro, Uppsala och Kapellskär. Där tog vi färjan över till Paldiski 5 mil väster om Tallin. Väl framme avsattes en halv dag i Tallin för att beskåda denna fantastiska stad. På eftermiddagen anslöt ett 10-tal ungdomar till vår buss för att sedan åka till AA-Beach som ligger utanför Kottla-Järvi i Östra Estland. Det här blev vår bas - en ungdomsgård ägd av Metodistkyrkan.

Arbetet kom att bestå i gatuevangelisation. Totalt var vi cirka 25 personer jämt fördelat mellan svenskar, ester och ryssar.

Vi delade in hela gruppen i tre arbetsområden: sång/musik, dans/drama och vittnesbörd/samtalsgrupper. Detta visade sig vara ett bra koncept. De tre olika arbetsområdena kom att komplettera varandra på ett utmärkt sätt vid evangeliseringen.
 
När vi hade möten hade vi också tre partytält uppsatta på platsen. I två av dem serverades kaffe/te och kakor. Här gavs många utmärkt tillfällen för samtal med människor. Det tredje tältet ställdes lite vid sidan. Det blev platsen för överlåtelse och bön. En hel del människor sökte sig dit, inte minst efter mötena.

När vi summerar veckan kan vi konstatera att ett antal människor tog emot Jesus Kristus till frälsning, några blev befriade från svåra upplevelser och några upplevde hur Gud rörde vi deras sjuka kroppar. Vi är glada över att det lokala pastorer och lokala församlingar som har möjlighet att följa upp kontakterna.
 
Med på våra möten var också en lokal kristen rysk rockgrupp. De var ett mycket bra komplement till vår egen grupp och de medverkade med oss vid tre tillfällen.

Vid flera tillfällen inbjöd vi barnen att få förbön. Det var en gripande syn att se alla barn och föräldrar komma fram till scenen för att ta emot förbön och Guds välsignelse. Vi vet inte vad detta ska leda till i framtiden, men Gud hör bön.

En viktig sak under veckan var att överbrygga den spänning som finns mellan ester och ryssar. Vi från Sverige märkte det ganska väl ute i samhället. Att då få vara tillsammans och be till Gud och evangelisera var något som jag tror många förundrades över.

Inom gruppen fanns inga spänningar, men man märkte hur förvånade en del var då mycket tolkades från engelska till både estniska och ryska. På det viset visade vi respekt för båda parter. Vår övertygelse var att det måste finnas en vilja att försöka överbrygga problem om man ska kunna leva i ett samförstånd och att bygga en positiv framtid i Estland.

Vi lade mycket tid på bibelstudier, bön och lovsång. Jag tror att veckans karaktär och dynamik hade sin grund i detta. "Närma er Gud och han ska närma sig er...." var en verklighet. Detta gäller även ovan nämnda problem.

Vi kom att besöka följande platser Jöhvi, Ahtme, Kiviöli, Kottla-Nömme och ytterligare en gång Jöhvi och Narva. Totalt hade vi 6 olika mötestillfällen under dagarna. Hur många människor som besökte oss vet vi inte, men värdförsamlingar sa att så många människor hade de sällan sett på liknade möten. Uppskattningsvis var det några tusen totalt.

Flera av Unionskyrkans ledare var med och undervisade vid några tillfällen. Peter Tamm och Mego Remme var några. Deras undervisning och engagemang var mycket uppskattat.

Vad årets Estlandsprojekt ska leda till i framtiden vet vi inte. Mego Remme sa så här: "Nu får vi inte sluta. Det här var startpunkten på något som måste utvecklas! " Han hoppades på en fortsättning, inte minst beträffande brobyggandet mellan våra olika språkgrupper och nationer. Det kändes som om Predikarens ord är en realitet: "Sänd ditt bröd över vattnet och i tidens längd får du det tillbaka."

Göran Holmberg
evangelist i Svenska Missionskyrkan Aktuellt

Svenska Missionskyrkan