En betydelsefull vecka i Uralbergen

Veckan efter midsommar åkte åtta förväntansfulla personer till Ryssland. Det var en tidig flight som gick från Landvetter. 16 kg övervikt fördelat på åtta personer var inte katastrofalt. Ett antal var fyllda med fotbollar, västar, koner, fotbollsnät, pumpar, t-shirts med mera. Det var dags för ytterligare ett fotbollsläger i Sverlovsk regionen i Uralbergen, Ryssland. Förra årets läger samlade ca 130 deltagare. Detta år höjdes åldern och därmed minskade deltagarförteckningen med ca 15 personer men det gjorde inget.

Sommarveckan i juni 2010 innehöll en mängd erfarenheter och upplevelser som kommer att prägla många människor. Uppenbart är konceptet med kyrka och Idrott en fantastisk kombination som appellerar till det samhälle vi lever i. Intresset för exempelvis fotboll har varit enormt stort just nu då VM i Sydafrika gått av stapeln. När vi passerade tullen i Moskva, på hemresan, blev en av oss invinkad. Tjänstemannen upptäckte fotografiet av fotbollslägret och ville gärna titta på det. Han gav oss ett stort leende och uppskattning för vårt engagemang. ”Detta är bra” sa han och visade oss vidare.

Det var onekligen en vecka fullspäckad av möten, träning, samtal, kontakter, bön och visionstänkande inför framtiden. Uppenbart är dörren öppen om vi vill gå vidare. Respekten för Svenska Missionskyrkans arbete är stor. Kanske så stor att man bävar inför möjligheterna.Varje dag har det varit morgonbön, två träningspass, mat i olika former och tider, bibelstudier, kvällsprogram och aftonbön. I dessa samlingar har den svenska gruppen spelat en viktig roll. Dock har det varit mycket viktigt att våra ryska vänner blivit involverade i arbetet. Mer och mer har de tagit över ansvaret inom alla de områden vi arbetat med vilket är mycket positivt.

Arbetet har varit upplagt som ett teamarbete. Den svenska gruppen var huvudtränare men det fanns också en rysk coach samt en tolk. Tanken med detta är att de själva ska ta över uppgiften. Visst var skillnaden ganska stor mellan den svenska och ryska tränardelen, men detta kommer att utvecklas vidare. Redan finns det ryska tränare som är aktiva i lokala fotbollsklubbar som aviserat att man vill vara med nästa gång ett läger arrangeras.

Den svenska gruppen präglades av en fantastisk sammanhållning, villighet, uppfinningsrikedom, generositet, positivt tänkande och flexibilitet. Till detta ska läggas den andlige mogenhet som funnits. Vi har också haft med oss två representanter från Nässjö Fotbollsklubb NFF, vilka gjorde en fantastisk insats. Missionsförsamlingen i Nässjö har redan påbörjat ett samarbete med den ryska klubben. Vad fortsättningen blir återstår att se, men slutkommentaren från en av dem var ”…blir det ytterligare läger kan ni räkna med mig och en del andra…”

När vi samtalat om framtiden är förutsätter man nästan att kommande läger är en naturlig del i de ryska församlingarnas strategi. Under veckan har människor från tre olika platser aviserat önskemål om att vi finns med i planering och genomförande av läger 2011.

Det har varit en vecka som varit enormt betydelsefull. Gud hjälpe oss att gå vidare.

Göran Holmberg.


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan