Det var både kallt och varmt...

Under några dagar besökte jag Nowogard i västra Polen. Detta är ett samarbete vi i Svenska Missionskyrkan har med den Fria evangeliska kyrkan i Polen. Tanken med  denna konferens var att inspirera, uppmuntra samt fördjupa kunskapen i Guds Ord.

Vädrets makter var inte de bästa. Uppenbart är vi i Sverige bortskämda med att ha det varm och gott inom hus. En av Svenska Missionskyrkans stora evangelistprofiler Karl Agathon Esslof lär ha sagt "människor kan inte bli frälsta om de fryser om fötterna..." Om detta är en verklighet eller inte kan väl diskuteras. Däremot är det helt säkert att kylan "stör" till viss del. För några år sedan besökte jag Ukraina och frös en hel vecka. Många minnen av den resan blev en verklighet även denna gång.

Trots detta fanns en förväntan och glädje över att få träffas. Cirka 50 personer var med på de olika seminarier vi hade. Det var bibelundervisning, lovsång, fika, samtal, mat bibelundervisning etc. Tre grundord fanns med som vi utgick från. Det var Överlåtelse, övervinna, samt 1 Kor 1:27 -  "Det som inget var utvalde Gud"

Bibelböckerna som bearbetades var huvudsakligen: 5 Mos där överlåtelsen var den genomgående tanken. Här undervisar Morse de kommande ledarna i Israel hur de skall leva. Brevet till Filemon som talar om att övervinna det onda med det goda. Grundfröet till slaveriets upphörande i Rom. 1Kor 1:27 det som inget var utvalde Gud. Här handlar det om Guds stora omsorg och plan. I detta seminarie aktualiserades Ruts bok på ett särskilt sätt. Vidare talade vi om den Aronitiska välsignelsen från 4 Mos.

Dagarna präglades av glädje, intresse, nyfikenhet att få mer kunskap om Guds Ord, samt ett behov av att få komma tillsammans och utbyta erfarenheter och frågeställningar. Vid matborden fanns många funderingar. Själv fick jag bland annat en del frågor om den yttersta tiden i relation till min undervisning. Uppenbart är detta ämne betydligt mer aktuellt i denna delen av Europa än hos oss. Kanske har vi en del att lära från dem. Trots att det var lite kallt i kroppen, kändes det som en mycket varm ström inombords då man får uppleva hur Guds Ord fungerar och Guds folk kommer tillsammans. Många gav uttryck för betydelsen av liknade dagar och man skickade även hälsningar och tack till Svenska Missionskyrkan som på detta vis vill vara med och stötta de lokala församlingarna i Polen.

Göran Holmberg


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan