Bokpaket Kongo – delmålet är uppnått
 jan 2006

För ett år sedan satsade vi på att samla in 300.000 kr för att kunna skicka en Bibelkonkordans och en kommentarbok på Nya Testamentet, till evangelisterna i Kongo/Brazzaville. Nu har vi pengarna och snart går boklådorna iväg.

Jag vill tacka alla som givit pengar, församlingar, jubilarer, företagare och ungdomar. Härligt att ni ville hjälpa till!

Nu går vi vidare med sikte på att få in pengar så även evangelisterna i Kongo Kinshasa får en liknande gåva. Hoppas du vill vara med även på den satsningen!

Varma hälsningar
Carl-Olov Hultby


Aktuellt

Svenska Missionskyrkan