Evangelister

Det finns en lång tradition i församlingarna att under kortare perioder komplettera de egna resurserna med särskilda evangelister. Svenska Missionskyrkan har anställt evangelister, var och en med sin särskilda begåvning. De står ständigt till församlingarnas förfogande.

Genom gudstjänster och möten, men också företagsbesök, skolkontakter, föredrag för olika målgrupper med mera är evangelisterna och deras skiftande sätt att arbeta ett viktigt tillskott till församlingarnas strävan i målsättningen att förmedla evangelium om Jesus Kristus till alla. 

Du når våra evangelister genom att
klicka på deras namn:


Pär Alfredsson
Liselotte J Andersson

Britta Hermansson
Göran Holmberg

Carl-Olov Hultby

Sanna Mansouri
Gunnel Noreliusson
tjänstledig
 

 









 


Svenska Missionskyrkan