Policydokument

 

   

Svenska Missionskyrkans alkoholpolicy
antagen av kyrkostyrelsen 2006-03-24
Läs mer >

Broschyren som pdf (422kB) >

 
Kommunikation
– redskap att förverkliga vision och uppdrag
Läs mer >

Kommunikationspolicy och grafisk manual pdf (1,2 MB) >

Grafisk manual för ökad tydlighet pdf (1,2 MB) >
 
Detta vill vi!
Kyrkorna och migrationsfrågorna
Sveriges Kristna Råd 2007

Dokumentet som pdf (80kB) >


www.skr.org/migration/dettavillvi finns möjlighet att beställa dokumentet
 

Policydokument gällande HIV/AIDS
antagen av kyrkostyrelsen 2004-08-28

Dokumentet som pdf (117kB) >

 

 
Målbild 2010 för Svenska Missionskyrkan
Läs mer >

Dokumentet som pdf (64kB) >
 

Gemensam framtid?
– en rastplats för eftertanke på vandringen med
Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan
Jan 2008

Läs mer >

 

 

Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan

Boken som pdf (700 kB) >

 

Evangelium åt alla
Missionskyrkans missionspolicy

Dokumentet som pdf (1 MB) >  
 
Missionssamarbete i Europa
- handlingsplan 2007-2012

Dokumentet som pdf (300kB) >
 
Se vi gå upp till Jerusalem
Svenska Missionskyrkans
Mellanösternarbete 2007-2012

Dokumentet som pdf (39kB) >
 
Ny äktenskapslag
Folder som pdf (162kB) >

Svenska Missionskyrkans yttrande (38kB) >

Regeringskansliets sammanställning av remissyttranden över Äktenskaps- och partnerskapsutredningens betänkande (220kB) >
 
En kyrka för alla
Ett policydokument kring kyrkornas
arbete med frågor om funktionshinder
SKR

(73kB) >
 
Svenska Missionskyrkans miljöpolicy
Styrdokument för Svenska Missionskyrkans miljöarbete

(79kb) >
 
Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete
med Asien 2008-2012

(72kB) >
 
Policy gällande Sida-finansierade insatser
via internationella ekumeniska och kyrkorelaterade organisationer


(15kB) »

 
Policy gällande Sida-finansierade utvecklingsinsatser
på initiativ av lokala församlingar i Sverige

(10kB) »
 
Ekumenisk policy och handlingsplan
för Svenska Missionskyrkan
antagen av kyrkostyrelsen 20 mars 2004
senast uppdaterad den 14 mars 2009.

(118kB) »
 

Svenska Missionskyrkan