Svenska Missionskyrkans personalvård
Mottagning för psykoterapi och själavård

Svenska Missionskyrkan erbjuder sina anställda och deras anhöriga möjlighet till samtal med psykoterapeut.

I församlingsarbetet är det den anställdas egen personlighet med dess resurser och begränsningar som tas i bruk. Under livets gång utvecklas personligheten, inte sällan genom kriser och svårigheter. Många problem kan vi lösa på egen hand eller med hjälp av dem vi har i vår närhet. Vi växer och utvecklas med de erfarenheter vi gör. Ibland behöver vi hjälp för att komma vidare. I sådana lägen erbjuds möjlighet att gå in i en samtalsrelation som är skyddad av sekretess och trygga ramar för att upptäcka nya perspektiv och frigöra resurser.

Erbjudandet om enskilda samtal hos Missionskyrkans psykoterapeuter riktar sig i första hand till den som är i akut krisläge. Men även andra svårigheter är värda att ta på allvar. Vi kan uppleva att vi gång på gång hamnar i samma återvändsgränd utan att förstå det samspel som leder dit. Självförtroendet vacklar och otillräcklighetskänslor förlamar. De problem som ligger bakom behov av en professionell samtalskontakt kan se så olika ut. Så långt det finns utrymme står personalvårdens psykoterapeuter till tjänst med samtal som psykisk friskvård.

Inom ramen för Svenska Missionskyrkans personalvård finns två deltidsanställda psykoterapeuter med placering i Stockholm och Göteborg. Den som vill ha kontakt, ringer själv upp och beställer tid. Kontakt kan också hänvisas via distriktsföreståndare eller personalchef. Ibland kan det vara lämpligt med annan psykoterapeut än någon av personalvårdens anställda. Missionskyrkans terapeuter kan då förmedla kontakt med annan behandlare.

Personalvårdens psykoterapeuter kan erbjuda tidsbegränsade terapier upp till 20 timmar. De två första samtalen är avgiftsfria. Därefter tas en avgift ut på 100 kr per samtal. Missionskyrkan centralt kan i vissa fall bistå med ersättning för en del av resekostnaden. Verksamheten bedrivs strikt konfidentiellt. Ingen annan än respektive psykoterapeut vet vilka personer som går i samtal. I de fall där extern psykoterapeut anlitas genom personalvårdens förmedling erbjuds i första hand 10 samtal och egenavgiften är densamma som hos personalvårdens psykoterapeuter.

Enskild handledning kan i begränsad omfattning erbjudas anställda inom Svenska Missionskyrkan. Arbetsgivaren står för kostnaden, som utgörs av 400 kr per timme.

För personalvården gäller, liksom i så många andra sammanhang, att ta vara på de resurser som finns och samtidigt ta hänsyn till begränsningarna. Personalvårdens erbjudande ska ses som ett komplement till den vård samhället kan ge.

Stockholm
Margareta Holtti
speciallärare/leg. psykoterapeut 
Besöksadress: Tegnérgatan 6
08-612 78 19  
margareta.holtti@missionskyrkan.se
Gör även besök i Övre Norrland.

Göteborg
Hans Nilsson
pastor/leg. psykoterapeut
telefontid måndag kl. 20-21
övrig tid telefonsvarare
031- 336 55 90
hans.nilsson@missionskyrkan.se
Gör även besök i Lund. 


Svenska Missionskyrkan