Fortbildningsprogram
hösten 2008–våren 2010

för anställda inom Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan samt equmenia, vårt ungdomsförbund.
Läs mer >

Vägar till andlig vägledning
för medarbetare i Svenska Missionskyrkan
Retreater och kurser 2008/09

Genom att erbjuda retreater, utbildningsdagar, andlig vägledning med mera vill Svenska Missionskyrkan rusta medarbetare för att på ett bättre sätt kunna möta den andliga längtan i vår tid och samtidigt fördjupa den egna gudsrelationen. I en folder presenteras kurs och retreatutbud för 2009 riktat till vår kyrkas medarbetare.

Retreater, kurser i andlig vägledning och nätverksträff 2009 >


Svenska Missionskyrkan