Vad är kyrkokonferensen?

Kyrkokonferensen är det årsmöte som utgör högsta beslutande organ i Svenska Missionskyrkan. Till det får varje församling sända ombud efter medlemstal. Det gör kyrkokonferensen till Sveriges största ombudsförsamling!

Ombuden fattar beslut om gemensamma projekt, till exempel beträffande samarbete med kyrkor både i Sverige och i andra länder, och samfundets budget. De väljer också personer till olika styrelser och befattningar i samfundets ledning.

Nästa kyrkokonferens
Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 kommer att hållas i samband med Gemensam Framtids kyrkokonferens den 17-20 maj i Linköping.

För information och material till "Gemensam Framtids första kyrkokonferens",
se konferenshemsidan »
Tidigare konferenser

avstamp, Stockholm 2011 »

utmanad, Örebro 2010 »

mission med passion, Stockholm 2009 »

Göteborgsmötet 2008 »

Våga växa vila vandra, Stockholm 2007 »

En kyrka som berör, Stockholm 2006 »

Rum för livet, Stockholm 2005 »

I rörelse, Västerås 2004 »

Rum för livet, Stockholm 2003 »

 

Svenska Missionskyrkan