Statistikuppgifter för 2011

I början av januari kommer det årliga utskicket med statistikblanketter och namnlistor till församlingarnas officiella adresser. Utskicket sänds direkt från Svenska Missionskyrkans kansli men liksom tidigare år ska de ifyllda uppgifterna skickas till din distriktsexpedition.

Handlingarna måste vara distrikten tillhanda senast den 31 januari 2012.

Det är viktigt att uppgifterna kommer in i tid eftersom dessa ska in i årsberättelsen för Svenska Missionskyrkan.

Församlingar som är anslutna till Repet 2011 eller tidigare ska inte skicka in pappersblanketten utan fylla i uppgifterna direkt i programmet och därefter skriva ut statistikrapporten, underteckna den och sända in den till distriktsexpeditionen. Närmare information om hur detta går till finns på blankettens förstasida.

Mer information
Joacim Anesund
info@repet.eu

Material
Statistikblankett »
Följebrev »

 

Sidan uppdaterades 120124


Svenska Missionskyrkan