AB Samvaror

AB Samvarors affärsidé är att teckna ramavtal för inköp av de varor och tjänster som Svenska kyrkans och Svenska Missionskyrkans församlingar, organisationer och institutioner behöver för att bedriva sin verksamhet.

Detta ger även en liten församling del av kraftiga volymrabatter och möjlighet att inte behöva betala mer än den stora institutionen för till exempel kaffet eller kopieringspappret.

Läs mer på www.samvaror.se

Svenska Missionskyrkan