Ny försäkringsförmedlare
2012-03-09 

Nu är det klart med vem som blir ny försäkringsförmedlare efter det att Frisk och Partners förlorat sitt tillstånd. Under en interimistisk period har Prisma Försäkringsmäkleri hjälpt våra församlingar vid frågor. Men från och med nu samarbetar Svenska Missionskyrkan med Marsh AB, ett världsledande företag inom risk och försäkring med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

En församlingsförsäkring finns framtagen att teckna i Moderna Försäkringar. Försäkringsvillkor och blanketter för skadeanmälan finns att hämta nedan.

Vid skada kontakta
Moderna Försäkringar
Skadeanmälan (dygnet runt) 0200-22 23 24
skadorforetag@modernaforsakringar.se

Offerter med mera 
För offertförfrågan och andra försäkringsfrågor vänligen kontakta:

Lisbeth Lukaras
08-412 42 85
lisbeth.lukaras@marsh.com

Marie Åberg
08-412 42 19
marie.aberg@marsh.com

Anders Orebrandt
08-412 42 88
anders.orebrandt@marsh.com

 

   

Nedladdningsbara dokument om försäkringar

   
Skadeförebyggande tips och åtgärder    
Förenings- och Församlingsförsäkring (F 2000:3)    
Tillägg till gruppförsäkring för Svenska Missionskyrkan (G10597:1)    
Skadeanmälan - Ansvarsskada    
Skadeanmälan - Egendoms-/avbrottsskada    
Skadeanmälan - Maskinskada    
Skadeanmälan - Olycksfall    
Skadeanmälan - Rättsskydd    
Reparatörsrapport    

Svenska Missionskyrkan