Årsberättelse 2009

Årsberättelse
för Svenska Missionskyrkan 08/09
(pdf 5,1 MB) >

Årsredovisning
för Svenska Missionskyrkan 08/09
(pdf 0,6 MB) >

 

Årsberättelse 2008

Årsberättelse
och årsredovisning
för Svenska Missionskyrkan 07/08
(pdf 3,6 MB) >

 

Årsberättelse 2007

Årsberättelse
och årsredovisning
för Svenska Missionskyrkan 06/07
(pdf 4,84 MB) >

 

Årsberättelse 2006

Årsberättelse
och årsredovisning
för Svenska Missionskyrkan 05/06
(pdf 4,58 MB) >

 

Årsberättelse 2005

Årsberättelse
och årsredovisning
för Svenska Missionskyrkan 04/05
(pdf 1,54 MB) >

Målbild 2010
bilaga till årsberättelse 2005
(pdf 92kB) >

 

Årsberättelse 2004

Årsberättelse och årsredovisning
för Svenska Missionskyrkan 03/04

Alla 86 sidor (pdf 1,58 MB) >

Svenska Missionskyrkan (pdf 447 kB) >
Gemensamt arbete i Sverige (pdf 438 kB) >
Gemensamt arbete i andra länder (pdf 498 kB) >

SMU (pdf 196 kB) >

Ekonomi (pdf 144 kB) >
Årsredovisning & koncernredovisning (pdf 217 kB) >

Innehållsförteckning (pdf 51 kB) >

 

 

Årsberättelse 2003

Årsredovisning 2003 (pdf 212 kB) - Här kan du ladda hem Svenska Missionskyrkans årsredovisning för 02/03.

Årsberättelse 2003, del 1 (pdf 866 kB) - Här kan du läsa mer om Missionskyrkans arbete under 2003. I del 1 kan du läsa om det gemensamma arbetet, det nationella arbetet samt om utbildningar och skolor.


Årsberättelse 2003, del 2 (pdf 682 kB) - I årsberättelsens andra del kan du läsa om det internationella arbetet, om SMU och om ekonomiarbetet under 2003.

Klicka på bilden för att se omslaget i större format.

 

Årsberättelse för 2002

Här kan du ladda hem Missionskyrkans årsberättelse för 2002(pdf 928 kB).

Klicka på bilden för att se omslaget i större format.

 

Svenska Missionskyrkan